Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specjalnościowa pracownia dyplomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Inf-TS35SPD-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Specjalnościowa pracownia dyplomowa
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-11
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Yevhen Chaplya, Mariusz Kaczmarek
Prowadzący grup: Yevhen Chaplya, Mariusz Kaczmarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Yevhen Chaplya, Piotr Kotlarz
Prowadzący grup: Yevhen Chaplya
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe

K_U10

Potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań informatycznych – dostrzegać ich aspekty społeczne, ekonomiczne i prawne

K_U29

Potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować prosty system informatyczny, używając właściwych metod, technik i narzędzi

K_K01

Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych

U1. Potrafi wykorzystać podstawowe metody, w tym statystyczne, obróbki danych doświadczalnych przy rozwiązywaniu zagadnień technicznych;

U2. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł niezbędne do rozwiązania problemów technicznych.

U3. Zna podstawowe kroki przy rozwiązaniu problemów informatycznych lub mechatronicznych oraz napisaniu pracy inżynierskiej.

K1. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł niezbędne do rozwiązania sformułowanych problemów.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Matematyka: podstawy rachunku różniczkowego i całkowego, umiejętność różniczkowania i całkowania, pojęcia o równaniach różniczkowych; Fizyka: podstawowe prawa termodynamiki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Sebastian Kula
Prowadzący grup: Sebastian Kula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe

K_U10

Potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań informatycznych – dostrzegać ich aspekty społeczne, ekonomiczne i prawne

K_U29

Potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować prosty system informatyczny, używając właściwych metod, technik i narzędzi

K_K01

Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych

U1. Potrafi wykorzystać podstawowe metody, w tym statystyczne, obróbki danych doświadczalnych przy rozwiązywaniu zagadnień technicznych;

U2. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł niezbędne do rozwiązania problemów technicznych.

U3. Zna podstawowe kroki przy rozwiązaniu problemów informatycznych lub mechatronicznych oraz napisaniu pracy inżynierskiej.

K1. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł niezbędne do rozwiązania sformułowanych problemów.


Bilans godzin pracy studenta:

30Lab + 20 studia literaturowe + 10 przygotowanie do laboratorium = 60 godz. pracy = 2 ECTS

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wszystkie przedmioty dotyczące znajomości podstaw programowania, elektroniki, elektrotechniki, automatyki i informatyki.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.