Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy analizy danych eksperymentalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Inf-TS36PAD-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy analizy danych eksperymentalnych
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Informatyka, spec: syst. inf. w technice i środowisku, 3 rok, 6 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Yevhen Chaplya
Prowadzący grup: Yevhen Chaplya, Joanna Nowak, Kazimierz Paprocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Ihor Turchyn
Prowadzący grup: Ihor Turchyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe

K_W01.

Ma wiedzę z matematyki - obejmującą analizę matematyczną, algebrę, matematykę dyskretną, metody probabilistyczne, statystykę i metody numeryczne - przydatne do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z informatyką.

K_U01.

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie

K_K02

Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera-informatyka, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpo-wiedzialność za podejmowane decyzje

Efekty przedmiotowe

W1. Zna i rozumie podstawowe zasady obróbki danych doświadczalnych i prawidłowego ich zapisu;

W2. Zna metody obróbki danych otrzymanych w pomiarach bezpośrednich i pośrednich z uwzględnieniem liczności elementów próbki, a także błędów systematycznych, w tendencji centralnej i przedziałowej;

W3. Zna podstawowe rozkłady zmiennej losowej skokowej i ciągłej, oraz umie ich wykorzystać dla testowania typowych hipotez statystycznych.

U1. Potrafi przeprowadzić podstawowe obliczenia dla typowych zagadnień obróbki danych doświadczalnych (określenia wartości średniej i znalezienia jej niepewności w tendencji centralnej z uwzględnieniem błędów systematycznych, a także z wykorzystaniem przedziału ufności).

U2. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł niezbędne do rozwiązania zagadnień obróbki danych eksperymentalnych.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Matematyka: podstawy rachunku różniczkowego i całkowego, umiejętność różniczkowania i całkowania, pojęcia o równaniach różniczkowych; matematyka dyskretna, w szczególności wzory kombinatoryki, a także praktyczną umiejętność podstaw programowania w programie MATLAB. Fizyka: podstawowe prawa mechaniki, mechaniki ciała stałego, elektrodynamiki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Ihor Turchyn
Prowadzący grup: Ihor Turchyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Zna i rozumie podstawowe zasady obróbki danych doświadczalnych i prawidłowego ich zapisu (K_W01);

W2. Zna metody obróbki danych otrzymanych w pomiarach bezpośrednich i pośrednich z uwzględnieniem liczności elementów próbki, a także błędów systematycznych, w tendencji centralnej i przedziałowej (K_W01);

W3. Zna podstawowe rozkłady zmiennej losowej skokowej i ciągłej, oraz umie ich wykorzystać dla testowania typowych hipotez statystycznych (K_W01).

W4. Rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera-informatyka, w tym jej wpływ na środowisko (K_K02).


U1. Potrafi pracować z bazami danych w zakresie ich zastosowania w eksperymentach oraz, potrafi przeprowadzić (ind. i w zespole) podstawowe obliczenia dla typowych zagadnień obróbki danych doświadczalnych (określenia wartości średniej i znalezienia jej niepewności w tendencji centralnej z uwzględnieniem błędów systematycznych, a także z wykorzystaniem przedziału ufności) (K_U02, K_U19)


Bilans godzin pracy studenta:

30W + 30Lab + 60 wykonanie programu na zaliczenie + 20 przygotowanie się do zaliczenia = 140 godz. pracy = 5 ECTS


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Matematyka: podstawy rachunku różniczkowego i całkowego, umiejętność różniczkowania i całkowania, pojęcia o równaniach różniczkowych; matematyka dyskretna, w szczególności wzory kombinatoryki, a także praktyczną umiejętność podstaw programowania w programie MATLAB.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.