Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Inf4SD-NP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Kolegium III
Grupy: 4 rok, kier. informatyka, spec: sieci i systemy rozproszone
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Piotr Prokopowicz
Prowadzący grup: Piotr Kotlarz, Piotr Prokopowicz
Strona przedmiotu: http://pkdydaktyka.blogspot.com
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_U01 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie

K_U02 Potrafi pracować indywidualnie i w zespole informatyków; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów

K_U03 potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego

K_U04 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania, także z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

K_U05 Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń elektronicznych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów

K_U06 Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowychPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student rozpoczynający ten przedmiot powinien posiadać podstawową wiedzę dziedzinową związaną dziedziną informatyki oraz znać podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu tej dziedziny. Powinien posiadać umiejętność rozwiązywania podstawowych problemów z wybranej dziedziny i integrowania wiedzy z różnych obszarów informatyki oraz umiejętność pozyskiwania informacji ze wskazanych źródeł. Powinien również rozumieć konieczność poszerzania swoich kompetencji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Izabela Rojek, Krzysztof Tyburek
Prowadzący grup: Izabela Rojek, Krzysztof Tyburek
Strona przedmiotu: http://pkdydaktyka.blogspot.com
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Ma podstawową wiedzę nt. patentów, ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne oraz ustawy O ochronie danych osobowych w zakresie realizacji prac inżynierskich (K_W15)

U1. Dla projektu IT o rozmiarze pracy inżynierskiej potrafi pracować indywidualnie i w zespole informatyków; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów. (K_U02)

U2. Potrafi zrealizować i przedstawić prezentację projektu inżynierskiego (K_U03)

U3. Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania, także z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. (K_U04)

U4. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie kompetencji inżynierskich (K_U06)

U5. Potrafi szacować czasochłonność realizacji całego i poszczególnych etapów projektów inżynierskiego. (K_U25)


Bilans godzin pracy studenta: 9Lab + 46 wykonanie programu na zaliczenie + 15 przygotowanie się do zaliczenia = 70 godz. pracy = 2 ECTS

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

tok studiów

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Piotr Prokopowicz, Grzegorz Śmigielski
Prowadzący grup: Piotr Prokopowicz, Grzegorz Śmigielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Sebastian Kula, Dariusz Mikołajewski
Prowadzący grup: Sebastian Kula, Dariusz Mikołajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.