Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka obliczeniowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-M11MO-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka obliczeniowa
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kowalewski
Prowadzący grup: Marcin Kowalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

- zna zaawansowane techniki obliczeniowe, wspomagające pracę matematyka i rozumie ich ograniczenia

- zna matematyczne podstawy teorii informacji, teorii algorytmów i kryptografii oraz ich praktyczne zastosowania m.in. w programowaniu i szeroko rozumianej informatyce

Umiejętności:

- rozumie matematyczne podstawy analizy algorytmów i procesów obliczeniowych

- potrafi konstruować algorytmy o dobrych własnościach numerycznych, służące do rozwiązywania typowych i nietypowych problemów matematycznych

- umie stosować metody komputerowo wspomaganego dowodzenia twierdzeń oraz logicznego wspomagania weryfikacji i specyfikacji programów

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Kurs języków programowania (programowanie w dowolnym języku programowania - preferowane: C++, Python).

Podstawy teorii liczb, analizy matematycznej i algebry liniowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kowalewski
Prowadzący grup: Marcin Kowalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

- zna zaawansowane techniki obliczeniowe, wspomagające pracę matematyka i rozumie ich ograniczenia

- zna matematyczne podstawy teorii informacji, teorii algorytmów i kryptografii oraz ich praktyczne zastosowania m.in. w programowaniu i szeroko rozumianej informatyce

Umiejętności:

- rozumie matematyczne podstawy analizy algorytmów i procesów obliczeniowych

- potrafi konstruować algorytmy o dobrych własnościach numerycznych, służące do rozwiązywania typowych i nietypowych problemów matematycznych

- umie stosować metody komputerowo wspomaganego dowodzenia twierdzeń oraz logicznego wspomagania weryfikacji i specyfikacji programów

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Kurs języków programowania (programowanie w dowolnym języku programowania - preferowane: C++, Python).

Podstawy teorii liczb, analizy matematycznej i algebry liniowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kowalewski
Prowadzący grup: Marcin Kowalewski
Strona przedmiotu: https://nowemoodle.ukw.edu.pl/course/view.php?id=249
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA

W01 zna sposoby kodowania danych numerycznych w postaci cyfrowej, podstawowe pojęcia teorii metod numerycznych oraz algorytmów i struktur danych (K_W10, K_W11)

W02 zna odpowiednie pakiety oprogramowania matematycznego służące do wykonywania obliczeń numerycznych oraz symbolicznych, zna język programowania (C++ lub Python), zna oprogramowanie służące do statystycznej analizy danych (K_W08, K_W12)


UMIEJĘTNOŚCI

U01 potrafi budować algorytmy na podstawie matematycznego opisu danego problemu obliczeniowego (K_U19)

U02 potrafi wykorzystać odpowiednie pakiety oprogramowania matematycznego oraz wybrany język programowania do analizy oraz rozwiązywania problemów obliczeniowych (K_U20, K_U21)


Bilans godzin pracy studenta: wykład (15h) + laboratorium (15h) + konsultacje (5h) + realizacja zadań domowych z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania/języka programowania (20h), przygotowanie do zajęć i zaliczeń (45h) = 100h

= 4 ECTS

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Kurs języków programowania (programowanie w dowolnym języku programowania - preferowane: C++, Python).

Podstawy teorii liczb, analizy matematycznej i algebry liniowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.