Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria Galois

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-M12TG-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria Galois
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Szyszkowska
Prowadzący grup: Łukasz Matysiak, Paulina Szyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe:

WIEDZA

K_W01 posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki

K_W02 dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych

K_W03 zna najważniejsze twierdzenia i hipotezy z głównych działów matematyki

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 posiada umiejętności konstruowania rozumowań matematycznych: dowodzenia twierdzeń, jak i obalania hipotez poprzez konstrukcje i dobór kontrprzykładów

K_U04 w zagadnieniach matematycznych dostrzega struktury formalne związane z podstawowymi działami matematyki i rozumie znaczenie ich własności


Efekty przedmiotowe:

WIEDZA

W_01 zna podstawowe definicje i twierdzenia omawianej teorii,

W_02 rozumie wzajemny związek między teorią rozszerzeń ciał i teorią grup,

W_03 zna przyczyny nierozwiązywalności pewnych klasycznych zagadnień (rozwiązywanie równań przez pierwiastniki, konstrukcje geometryczne).

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 znajduje wielomiany minimalne, stopnie rozszerzeń, ciała rozkładu wielomianów i algebraiczne domknięcia,

U_02 oblicza grupy Galois i znajduje dzięki nim ciała pośrednie rozszerzenia.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość elementów teorii grup i pierścieni w zakresie podstawowego kursu algebry.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Prószyński
Prowadzący grup: Łukasz Matysiak, Andrzej Prószyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA

W01 zna podstawowe definicje i twierdzenia omawianej teorii,

W02 rozumie wzajemny związek między teorią rozszerzeń ciał i teorią grup,

W03 zna przyczyny nierozwiązywalności pewnych klasycznych zagadnień (rozwiązywanie równań przez pierwiastniki, konstrukcje geometryczne).

UMIEJĘTNOŚCI

U01 znajduje wielomiany minimalne, stopnie rozszerzeń, ciała rozkładu wielomianów

i algebraiczne domknięcia,

U02 oblicza grupy Galois i znajduje dzięki nim ciała pośrednie rozszerzenia.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

znajomość elementów teorii grup i pierścieni w zakresie podstawowego kursu algebry

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Marzec
Prowadzący grup: Jolanta Marzec, Łukasz Matysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Bilans godzin pracy studenta: wykład (30h) + konwersatorium (30h) + przygotowanie do wykładu i egzaminu (60h) + przygotowanie do konwersatorium i kolokwiów (90h) = 210 h = 7 ECTS


Wiedza:

K_W01 - posiada pogłębioną wiedzę z zakresu omawianego działu matematyki;

K_W02 - dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych;

K_W03 - zna najważniejsze twierdzenia i hipotezy omawianego działu matematyki.


Umiejętności:

K_U01 - posiada umiejętności konstruowania rozumowań matematycznych: dowodzenia twierdzeń, jak i obalania hipotez poprzez konstrukcje i dobór kontrprzykładów;

K_U04 - w zagadnieniach matematycznych dostrzega struktury formalne związane z omawianym działem matematyki i rozumie znaczenie ich własności.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

znajomość teorii grup i pierścieni w zakresie podstawowego kursu algebry

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Marzec
Prowadzący grup: Jolanta Marzec, Łukasz Matysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.