Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Narzędzia i metody identyfikacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Mt12NiMI-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Narzędzia i metody identyfikacji
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kazimierska-Drobny, Michał Pakuła
Prowadzący grup: Michał Pakuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Student zna elementy metodologii badań wrażliwości i identyfikacji modeli oraz pa-rametrów (K_W013)

W2. Zna wybrane metody optymalizacji nu-merycznej i ich właściwości (K_W013)

W3. Posiada wiedzę z zakresy wybranych problemów identyfikacji (K_W013)


U1. Student potrafi zaprojektować rozwią-zanie elementarnego problem identyfi-kacji (K_U20)

U2. Potrafi napisać program do prostego zagadnienia optymalizacyjnego (K_U20)

U3. Potrafi ocenić efektywność metod optymalizacji (K_U20)


Bilans godzin pracy studenta:


15W + 15Lab + 15 studia literaturowe + 15 przygotowanie do laboratorium + 30 przygotowanie się do zaliczenia = 90 godz. pracy = 3 ECTS

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przygotowanie z elementarnych metod algebry i analizy, praktyczna umiejętność programowania w środowisku MATLAB lub innym ję-zyku programowania wysokiego poziomu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kazimierska-Drobny, Michał Pakuła
Prowadzący grup: Joanna Nowak, Michał Pakuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Student zna elementy metodologii badań wrażliwości i identyfikacji modeli oraz pa-rametrów (K_W013)

W2. Zna wybrane metody optymalizacji nu-merycznej i ich właściwości (K_W013)

W3. Posiada wiedzę z zakresy wybranych problemów identyfikacji (K_W013)


U1. Student potrafi zaprojektować rozwią-zanie elementarnego problem identyfi-kacji (K_U20)

U2. Potrafi napisać program do prostego zagadnienia optymalizacyjnego (K_U20)

U3. Potrafi ocenić efektywność metod optymalizacji (K_U20)


Bilans godzin pracy studenta:


15W + 15Lab + 15 studia literaturowe + 15 przygotowanie do laboratorium + 30 przygotowanie się do zaliczenia = 90 godz. pracy = 3 ECTS

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przygotowanie z elementarnych metod algebry i analizy, praktyczna umiejętność programowania w środowisku MATLAB lub innym ję-zyku programowania wysokiego poziomu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.