Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie i sterowanie wysokopoziomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Mt12PiSW-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie i sterowanie wysokopoziomowe
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz
Prowadzący grup: Piotr Kotlarz
Strona przedmiotu: http://pkdydaktyka.blogspot.com/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W07 zna charakterystyki i zasady działania podstawowych elementów stosowanych w mikroelektronice i optoelektronice oraz ich zastosowania, P_W1 potrafi posłużyć się w praktycznych realizacjach elektronicznymi elementami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi.

K_W08 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie podstaw teorii sterowania oraz identyfikacji elementów i układów sterowania stosowanych w mechatronice; zna budowę i rozumie zasady działania oraz zastosowania podstawowych członów automatyki i regulatorów w układach mechatronicznych, P_W2 zna zasady i dostępne środki i narzędzia służące realizacji układów sterowania.


K_W10 ma podstawową wiedzę z zakresu budowy mikrokontrolerów, systemów wbudowanych oraz systemów czasu rzeczywistego P_U1 potrafi w praktyce stosować systemy wbudowane do realizacji zadań sterowania i akwizycji danych pomiarowych

K_W11 ma podstawową wiedzę z zakresu zaawansowanych metod i narzędzi informatycznych oraz ich zastosowań, w tym wiedzę z zakresu komunikacji człowiek-komputer oraz metod sztucznej inteligencji, P_W3 zna zasady i narzędzia do realizacji rozwiązań programistycznych w zakresie logiki, GUI oraz zapewnienia komunikacji.

K_U07 potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań związanych z modelowaniem i projektowaniem elementów, układów i systemów mechatronicznych oraz projektowaniem procesu ich wytwarzania — integrować wiedzę z dziedziny elektroniki, informatyki, automatyki i innych dyscyplin, stosując podejście systemowe, z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych (w tym ekonomicznych i prawnych), P_U2 potrafi realizować zadania praktyczne wymagające zastosowania języków C#, C++, układów elektroniki i sterowania z jednoczesnym uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych i innych pozatechnicznych.

K_U10 potrafi projektować i budować proste systemy mechatroniczne tworzące zintegrowane układy: mechaniczne, hydrauliczne, pneumatyczne, elektryczne, elektroniczne oraz informatyczne,


K_U18 potrafi wykorzystać poznane zaawansowane metody i narzędzia informatyczne do budowy interfejsów użytkownika oraz programowania systemów mobilnych, P_U3 potrafi wykorzystywać środowisko pracy Visual Studio w zakresiu budowy GUI do realizacji rozwiązań mechatronicznych z wykorzystaniem elementów sterowania, napędów, czujników pomiarowych.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kazimierska-Drobny, Piotr Kotlarz
Prowadzący grup: Michał Pakuła
Strona przedmiotu: http://pkdydaktyka.blogspot.com/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W07 zna charakterystyki i zasady działania podstawowych elementów stosowanych w mikroelektronice i optoelektronice oraz ich zastosowania, P_W1 potrafi posłużyć się w praktycznych realizacjach elektronicznymi elementami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi.

K_W08 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie podstaw teorii sterowania oraz identyfikacji elementów i układów sterowania stosowanych w mechatronice; zna budowę i rozumie zasady działania oraz zastosowania podstawowych członów automatyki i regulatorów w układach mechatronicznych, P_W2 zna zasady i dostępne środki i narzędzia służące realizacji układów sterowania.


K_W10 ma podstawową wiedzę z zakresu budowy mikrokontrolerów, systemów wbudowanych oraz systemów czasu rzeczywistego P_U1 potrafi w praktyce stosować systemy wbudowane do realizacji zadań sterowania i akwizycji danych pomiarowych

K_W11 ma podstawową wiedzę z zakresu zaawansowanych metod i narzędzi informatycznych oraz ich zastosowań, w tym wiedzę z zakresu komunikacji człowiek-komputer oraz metod sztucznej inteligencji, P_W3 zna zasady i narzędzia do realizacji rozwiązań programistycznych w zakresie logiki, GUI oraz zapewnienia komunikacji.

K_U07 potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań związanych z modelowaniem i projektowaniem elementów, układów i systemów mechatronicznych oraz projektowaniem procesu ich wytwarzania — integrować wiedzę z dziedziny elektroniki, informatyki, automatyki i innych dyscyplin, stosując podejście systemowe, z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych (w tym ekonomicznych i prawnych), P_U2 potrafi realizować zadania praktyczne wymagające zastosowania języków C#, C++, układów elektroniki i sterowania z jednoczesnym uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych i innych pozatechnicznych.

K_U10 potrafi projektować i budować proste systemy mechatroniczne tworzące zintegrowane układy: mechaniczne, hydrauliczne, pneumatyczne, elektryczne, elektroniczne oraz informatyczne,


K_U18 potrafi wykorzystać poznane zaawansowane metody i narzędzia informatyczne do budowy interfejsów użytkownika oraz programowania systemów mobilnych, P_U3 potrafi wykorzystywać środowisko pracy Visual Studio w zakresiu budowy GUI do realizacji rozwiązań mechatronicznych z wykorzystaniem elementów sterowania, napędów, czujników pomiarowych.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kazimierska-Drobny, Sebastian Kula
Prowadzący grup: Sebastian Kula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W07 zna charakterystyki i zasady działania podstawowych elementów stosowanych w mikroelektronice i optoelektronice oraz ich zastosowania, P_W1 potrafi posłużyć się w praktycznych realizacjach elektronicznymi elementami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi.

K_W08 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie podstaw teorii sterowania oraz identyfikacji elementów i układów sterowania stosowanych w mechatronice; zna budowę i rozumie zasady działania oraz zastosowania podstawowych członów automatyki i regulatorów w układach mechatronicznych, P_W2 zna zasady i dostępne środki i narzędzia służące realizacji układów sterowania.


K_W10 ma podstawową wiedzę z zakresu budowy mikrokontrolerów, systemów wbudowanych oraz systemów czasu rzeczywistego P_U1 potrafi w praktyce stosować systemy wbudowane do realizacji zadań sterowania i akwizycji danych pomiarowych

K_W11 ma podstawową wiedzę z zakresu zaawansowanych metod i narzędzi informatycznych oraz ich zastosowań, w tym wiedzę z zakresu komunikacji człowiek-komputer oraz metod sztucznej inteligencji, P_W3 zna zasady i narzędzia do realizacji rozwiązań programistycznych w zakresie logiki, GUI oraz zapewnienia komunikacji.

K_U07 potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań związanych z modelowaniem i projektowaniem elementów, układów i systemów mechatronicznych oraz projektowaniem procesu ich wytwarzania — integrować wiedzę z dziedziny elektroniki, informatyki, automatyki i innych dyscyplin, stosując podejście systemowe, z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych (w tym ekonomicznych i prawnych), P_U2 potrafi realizować zadania praktyczne wymagające zastosowania języków C#, C++, układów elektroniki i sterowania z jednoczesnym uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych i innych pozatechnicznych.

K_U10 potrafi projektować i budować proste systemy mechatroniczne tworzące zintegrowane układy: mechaniczne, hydrauliczne, pneumatyczne, elektryczne, elektroniczne oraz informatyczne,


K_U18 potrafi wykorzystać poznane zaawansowane metody i narzędzia informatyczne do budowy interfejsów użytkownika oraz programowania systemów mobilnych, P_U3 potrafi wykorzystywać środowisko pracy Visual Studio w zakresiu budowy GUI do realizacji rozwiązań mechatronicznych z wykorzystaniem elementów sterowania, napędów, czujników pomiarowych.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kula
Prowadzący grup: Sebastian Kula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W07 zna charakterystyki i zasady działania podstawowych elementów stosowanych w mikroelektronice i optoelektronice oraz ich zastosowania, P_W1 potrafi posłużyć się w praktycznych realizacjach elektronicznymi elementami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi.

K_W08 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie podstaw teorii sterowania oraz identyfikacji elementów i układów sterowania stosowanych w mechatronice; zna budowę i rozumie zasady działania oraz zastosowania podstawowych członów automatyki i regulatorów w układach mechatronicznych, P_W2 zna zasady i dostępne środki i narzędzia służące realizacji układów sterowania.


K_W10 ma podstawową wiedzę z zakresu budowy mikrokontrolerów, systemów wbudowanych oraz systemów czasu rzeczywistego P_U1 potrafi w praktyce stosować systemy wbudowane do realizacji zadań sterowania i akwizycji danych pomiarowych

K_W11 ma podstawową wiedzę z zakresu zaawansowanych metod i narzędzi informatycznych oraz ich zastosowań, w tym wiedzę z zakresu komunikacji człowiek-komputer oraz metod sztucznej inteligencji, P_W3 zna zasady i narzędzia do realizacji rozwiązań programistycznych w zakresie logiki, GUI oraz zapewnienia komunikacji.

K_U07 potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań związanych z modelowaniem i projektowaniem elementów, układów i systemów mechatronicznych oraz projektowaniem procesu ich wytwarzania — integrować wiedzę z dziedziny elektroniki, informatyki, automatyki i innych dyscyplin, stosując podejście systemowe, z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych (w tym ekonomicznych i prawnych), P_U2 potrafi realizować zadania praktyczne wymagające zastosowania języków C#, C++, układów elektroniki i sterowania z jednoczesnym uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych i innych pozatechnicznych.

K_U10 potrafi projektować i budować proste systemy mechatroniczne tworzące zintegrowane układy: mechaniczne, hydrauliczne, pneumatyczne, elektryczne, elektroniczne oraz informatyczne,


K_U18 potrafi wykorzystać poznane zaawansowane metody i narzędzia informatyczne do budowy interfejsów użytkownika oraz programowania systemów mobilnych, P_U3 potrafi wykorzystywać środowisko pracy Visual Studio w zakresiu budowy GUI do realizacji rozwiązań mechatronicznych z wykorzystaniem elementów sterowania, napędów, czujników pomiarowych.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz
Prowadzący grup: Piotr Kotlarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.