Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy mechatroniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Mt12SM-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy mechatroniczne
Jednostka: Kolegium III
Grupy: rok 1, semestr 2, kierunek mechatronika, moduł: mechatronika przemysłowa i produkcyjna, SD
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kaczmarek
Prowadzący grup: Mariusz Kaczmarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Zna istotę systemu mechatronicznego, roli integracji hardwerowej i softwerowej i efektu synergii,

W2. Rozumie ważność modelowania w mechatronice,

W3. Rozumie funkcje sensorów, aktuatorów, cyfrowych układów sterowania w powiązaniu z elementami mechanicznymi.

U1. Potrafi korzystać z literatury fachowej, katalogów oraz baz danych dotyczących elementów konstrukcyjnych,

U2. Umie zaprojektować prosty system mechatroniczny, dobrać składniki, określić funkcje, i ograniczenia,

U3. Potrafi wykonać dokumentację koncepcyjną systemu mechatronicznego.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość podstaw projektowania układów mechanicznych, elektrycznych i elementarna wiedza na temat metod przetwarzania informacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Jackiewicz, Katarzyna Kazimierska-Drobny
Prowadzący grup: Jacek Jackiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: Student zna oparte na modelach koncepcyjnych projektowanie systemów mechatronicznych automatyzacji procesów (K_W02).

W2: Student ma wiedzę odnośnie budowy systemu urządzeń mechatronicznych za pośrednictwem sieci komunikacyjnej umożliwiającej akwizycję i przesyłanie danych przy uwzględnieniu ograniczeń jej wydajności (K_W02).

W3: Student jest obeznany ze sposobami kojarzenia metod kontroli regulacyjnej niskiego poziomu z funkcjami kontroli nadzorczej wysokiego poziomu (K_W02).


U1: Student potrafi sformułować model koncepcyjny pojedynczej maszyny o napędzie elektrycznym z wieloma zmiennymi, a następnie przeprowadzić jego analizę oraz weryfikację przez audyt (K_U10).

U2: Student umie zaprojektować na podstawie zbudowanego modelu koncepcyjnego osprzęt sterowniczy wraz z jego oprogramowaniem dla prostych urządzeń mechatronicznych automatyzacji wybranych procesów produkcyjnych (K_U10).

U3: Student jest zdolny do dokonania doboru magistrali komunikacyjnej oraz do jej konfiguracji dla wybranych systemów mechatronicznych (K_U01).

U4: Student umie dobierać elektryczne napędy ustawcze (w tym silniki elektryczne), wraz z elementami instalacji elektrycznej oraz elektrycznymi urządzeniami uruchamiającymi sterowanymi modułami logicznymi (K_U06).

U5: Student potrafi dokonać doboru i kalibracji urządzeń do pomiaru i wykrywania zmiennych procesowych, a także pozyskiwania danych z interfejsu komputerowego (K_U03, K_U06).

U6: Student umie zaprojektować system monitorowania prostego procesu produkcyjnego wraz z nadzorem eksperckim łagodzącym następstwa potencjalnych awarii (K_U10).


Liczba godzin dydaktycznych i formy zajęć (w trybie stacjonarnym): 15W / 15L


Liczba punktów ECTS: ≈ 3 pkt., w tym

• wykłady i zajęcia teoretyczne: 1,2 pkt.

• zajęcia o charakterze praktycznym: 1,8 pkt.


ZAJĘCIA KONTAKTOWE

wykład: 15

laboratorium: 15

razem zajęcia kontaktowe (godziny): 30

ECTS - zajęcia kontaktowe: 1,2 pkt.


PRACA SAMODZIELNA

przygotowanie do egzaminu: 5

samodzielne studiowanie tematyki zajęć: 10

przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych i sprawdzianów: 10

przygotowanie sprawozdań, projektów, prac pisemnych, itp.: 12

samodzielne przeprowadzenie symulacji komputerowych: 8

razem praca samodzielna (godziny): 45

ECTS - praca samodzielna: 1,8 pkt.


razem godziny zajęć praktycznych (zajęcia kontaktowe i praca samodzielna): 90

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość podstaw projektowania układów mechanicznych, elektrycznych i elementarna wiedza na temat metod przetwarzania informacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Jackiewicz, Katarzyna Kazimierska-Drobny
Prowadzący grup: Jacek Jackiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: Student zna oparte na modelach koncepcyjnych projektowanie systemów mechatronicznych automatyzacji procesów (K_W02).

W2: Student ma wiedzę odnośnie budowy systemu urządzeń mechatronicznych za pośrednictwem sieci komunikacyjnej umożliwiającej akwizycję i przesyłanie danych przy uwzględnieniu ograniczeń jej wydajności (K_W02).

W3: Student jest obeznany ze sposobami kojarzenia metod kontroli regulacyjnej niskiego poziomu z funkcjami kontroli nadzorczej wysokiego poziomu (K_W02).


U1: Student potrafi sformułować model koncepcyjny pojedynczej maszyny o napędzie elektrycznym z wieloma zmiennymi, a następnie przeprowadzić jego analizę oraz weryfikację przez audyt (K_U10).

U2: Student umie zaprojektować na podstawie zbudowanego modelu koncepcyjnego osprzęt sterowniczy wraz z jego oprogramowaniem dla prostych urządzeń mechatronicznych automatyzacji wybranych procesów produkcyjnych (K_U10).

U3: Student jest zdolny do dokonania doboru magistrali komunikacyjnej oraz do jej konfiguracji dla wybranych systemów mechatronicznych (K_U01).

U4: Student umie dobierać elektryczne napędy ustawcze (w tym silniki elektryczne), wraz z elementami instalacji elektrycznej oraz elektrycznymi urządzeniami uruchamiającymi sterowanymi modułami logicznymi (K_U06).

U5: Student potrafi dokonać doboru i kalibracji urządzeń do pomiaru i wykrywania zmiennych procesowych, a także pozyskiwania danych z interfejsu komputerowego (K_U03, K_U06).

U6: Student umie zaprojektować system monitorowania prostego procesu produkcyjnego wraz z nadzorem eksperckim łagodzącym następstwa potencjalnych awarii (K_U10).


Liczba godzin dydaktycznych i formy zajęć (w trybie stacjonarnym): 15W / 15L


Liczba punktów ECTS: ≈ 3 pkt., w tym

• wykłady i zajęcia teoretyczne: 1,2 pkt.

• zajęcia o charakterze praktycznym: 1,8 pkt.


ZAJĘCIA KONTAKTOWE

wykład: 15

laboratorium: 15

razem zajęcia kontaktowe (godziny): 30

ECTS - zajęcia kontaktowe: 1,2 pkt.


PRACA SAMODZIELNA

przygotowanie do egzaminu: 5

samodzielne studiowanie tematyki zajęć: 10

przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych i sprawdzianów: 10

przygotowanie sprawozdań, projektów, prac pisemnych, itp.: 12

samodzielne przeprowadzenie symulacji komputerowych: 8

razem praca samodzielna (godziny): 45

ECTS - praca samodzielna: 1,8 pkt.


razem godziny zajęć praktycznych (zajęcia kontaktowe i praca samodzielna): 90

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość podstaw projektowania układów mechanicznych, elektrycznych i elementarna wiedza na temat metod przetwarzania informacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Jackiewicz
Prowadzący grup: Jacek Jackiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: Student zna oparte na modelach koncepcyjnych projektowanie systemów mechatronicznych automatyzacji procesów (K_W02).

W2: Student ma wiedzę odnośnie budowy systemu urządzeń mechatronicznych za pośrednictwem sieci komunikacyjnej umożliwiającej akwizycję i przesyłanie danych przy uwzględnieniu ograniczeń jej wydajności (K_W02).

W3: Student jest obeznany ze sposobami kojarzenia metod kontroli regulacyjnej niskiego poziomu z funkcjami kontroli nadzorczej wysokiego poziomu (K_W02).


U1: Student potrafi sformułować model koncepcyjny pojedynczej maszyny o napędzie elektrycznym z wieloma zmiennymi, a następnie przeprowadzić jego analizę oraz weryfikację przez audyt (K_U10).

U2: Student umie zaprojektować na podstawie zbudowanego modelu koncepcyjnego osprzęt sterowniczy wraz z jego oprogramowaniem dla prostych urządzeń mechatronicznych automatyzacji wybranych procesów produkcyjnych (K_U10).

U3: Student jest zdolny do dokonania doboru magistrali komunikacyjnej oraz do jej konfiguracji dla wybranych systemów mechatronicznych (K_U01).

U4: Student umie dobierać elektryczne napędy ustawcze (w tym silniki elektryczne), wraz z elementami instalacji elektrycznej oraz elektrycznymi urządzeniami uruchamiającymi sterowanymi modułami logicznymi (K_U06).

U5: Student potrafi dokonać doboru i kalibracji urządzeń do pomiaru i wykrywania zmiennych procesowych, a także pozyskiwania danych z interfejsu komputerowego (K_U03, K_U06).

U6: Student umie zaprojektować system monitorowania prostego procesu produkcyjnego wraz z nadzorem eksperckim łagodzącym następstwa potencjalnych awarii (K_U10).


Liczba godzin dydaktycznych i formy zajęć (w trybie stacjonarnym): 15W / 15L


Liczba punktów ECTS: ≈ 3 pkt., w tym

• wykłady i zajęcia teoretyczne: 1,2 pkt.

• zajęcia o charakterze praktycznym: 1,8 pkt.


ZAJĘCIA KONTAKTOWE

wykład: 15

laboratorium: 15

razem zajęcia kontaktowe (godziny): 30

ECTS - zajęcia kontaktowe: 1,2 pkt.


PRACA SAMODZIELNA

przygotowanie do egzaminu: 5

samodzielne studiowanie tematyki zajęć: 10

przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych i sprawdzianów: 10

przygotowanie sprawozdań, projektów, prac pisemnych, itp.: 12

samodzielne przeprowadzenie symulacji komputerowych: 8

razem praca samodzielna (godziny): 45

ECTS - praca samodzielna: 1,8 pkt.


razem godziny zajęć praktycznych (zajęcia kontaktowe i praca samodzielna): 90

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość podstaw projektowania układów mechanicznych, elektrycznych i elementarna wiedza na temat metod przetwarzania informacji.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.