Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specjalnościowa pracownia dyplomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Mt12SPD-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Specjalnościowa pracownia dyplomowa
Jednostka: Kolegium III
Grupy: rok 1, semestr 2, kierunek mechatronika, moduł: mechatronika przemysłowa i produkcyjna, SD
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Yevhen Chaplya
Prowadzący grup: Yevhen Chaplya
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe

K_W13

Ma wiedzę szczegółową z mechatroniki związaną z wybraną specjalnością studiów,

K_U01

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować pozyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie

K_U04

Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej prezentacji

K_U20

Ma umiejętności szczegółowe z zakresu mechatroniki związane z wybraną specjalnością studiów

K_K02

Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu - m.in. poprzez środki przekazu – informacji i opinii dotyczących osiągnięć mechatroniki i innych aspektów działalności inżyniera - mechatronika; podejmuje starania, aby takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia

Efekty przedmiotowe

W1. Zna podstawowe metody, w tym statystyczne, obróbki danych doświadczalnych przy rozwiązywaniu zagadnień technicznych i informatycznych;

W2. Zna podstawowe pojęcia i koncepcje wykorzystywane do wyjaśnienia i opisu typowych problemów technicznych.

U1. Potrafi wykorzystać podstawowe metody, w tym statystyczne, obróbki danych doświadczalnych przy rozwiązywaniu zagadnień technicznych;

U2. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł niezbędne do rozwiązania problemów technicznych.

U3. Zna podstawowe kroki przy rozwiązaniu problemów informatycznych lub mechatronicznych oraz napisaniu pracy inżynierskiej.

K1. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł niezbędne do rozwiązania sformułowanych problemów.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Matematyka: podstawy rachunku różniczkowego i całkowego, umiejętność różniczkowania i całkowania, pojęcia o równaniach różniczkowych; Fizyka: podstawowe prawa termodynamiki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Yevhen Chaplya, Katarzyna Kazimierska-Drobny
Prowadzący grup: Yevhen Chaplya
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Cieszko, Katarzyna Kazimierska-Drobny
Prowadzący grup: Mieczysław Cieszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

U1. Ma umiejętności prezentowania wyników pracy własnej, formułować plan, redagować pracę i posługiwać się językiem technicznym właściwym dla pojęć i terminologii mechatronicznej (K_U04, K_U03).

U2. Potrafi przygotować prezentację poświęconą wynikom zrealizowanego zadania inżynierskiego (K_U04).

U3. Potrafi wykorzystywać nabytą wiedzę, pracować indywidualnie oraz współdziałać i pracować w zespole (K_W13, K_U02, K_U20).

U4. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w celu podnoszenia kompetencji zawodowych (K_U01).

K1. Potrafi korzystać z literatury i doskonalić nabyte kompetencje zawodowe i społeczne (K_U01).


Bilans godzin pracy studenta:

15Lab + 15 rozpoznanie zaoferowanego tematu pracy dyplomowej + 20 przygotowywanie 2 referatów i prezentacji = 50 godz. pracy = 2 ECTS


K2. Potrafi promować i przekazywać społeczeństwu zdobytą wiedzę inżynierską z zakresu mechatroniki i innych aspektów działalności (K_K02).


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kaczmarek
Prowadzący grup: Mariusz Kaczmarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

U1. Ma umiejętności prezentowania wyników pracy własnej, formułować plan, redagować pracę i posługiwać się językiem technicznym właściwym dla pojęć i terminologii mechatronicznej (K_U04, K_U03).

U2. Potrafi przygotować prezentację poświęconą wynikom zrealizowanego zadania inżynierskiego (K_U04).

U3. Potrafi wykorzystywać nabytą wiedzę, pracować indywidualnie oraz współdziałać i pracować w zespole (K_W13, K_U02, K_U20).

U4. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w celu podnoszenia kompetencji zawodowych (K_U01).

K1. Potrafi korzystać z literatury i doskonalić nabyte kompetencje zawodowe i społeczne (K_U01).


Bilans godzin pracy studenta:

15Lab + 15 rozpoznanie zaoferowanego tematu pracy dyplomowej + 20 przygotowywanie 2 referatów i prezentacji = 50 godz. pracy = 2 ECTS


K2. Potrafi promować i przekazywać społeczeństwu zdobytą wiedzę inżynierską z zakresu mechatroniki i innych aspektów działalności (K_K02).


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.