Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wirtualne i rozproszone systemy pomiarowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Mt12WiRSP-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wirtualne i rozproszone systemy pomiarowe
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Drelich, Katarzyna Kazimierska-Drobny
Prowadzący grup: Radosław Drelich, Michał Pakuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Drelich, Katarzyna Kazimierska-Drobny
Prowadzący grup: Radosław Drelich, Michał Pakuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Student zna budowę klasycznego i wirtualnego przyrządu pomiarowego wspomaganego komputerem (K_W04),

W2. Zna podstawy teoretyczne akwizycji, przetwarzania sygnałów i obrazów cyfrowych (K_W07),

W3. Ma elementarną wiedzę na temat budowy i funkcji rozproszonych systemów pomiarowych (KW_05),

U1.Student potrafi wyjaśnić rolę poszczególnych składników systemów pomiarowych wspomaganych komputerem (K_U08),

U2.Potrafi dokonać akwizycji danych pomiarowych, zaimplementować prosty algorytm przetwarzania sygnału (K_U08),

U3. Potrafi zaimplementować algorytm prostej segmentacji obrazu, pomiaru wielkości geometrycznych obiektów i ich kształtu, rozpoznawania obrazów (K_U09),

U4. Umie zaprojektować prosty rozproszony system pomiarowy (K_U01),

K1.Student ma świadomość roli rozwoju rozproszonych systemów pomiarowych w technice i środowisku (K_K02).


BILANS GODZIN: 15w +21 lab +30 przygotowanie do ćwiczeń lab. +30 przygotowanie sprawozdań + 20 przygotowanie do zaliczenia wykładów = 116 godz. = 5 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przygotowanie w zakresie podstaw elektroniki, architektury komputerów, algebry i analizy matematycznej, przetwarzania sygnałów cyfrowych. Po-nadto przyjmuje się, że student posiada praktyczną umiejętność programo-wania w środowisku MATLAB lub innym języku programowania wysokie-go poziomu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.