Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Mt1MatI-NP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka I
Jednostka: Kolegium III
Grupy: rok 1, kierunek mechatronika, NP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Sieg
Prowadzący grup: Waldemar Sieg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

Ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą algebrę, analizę oraz probabilistykę, w tym elementy matematyki stosowanej niezbędne do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z mechatroniką.

Ma elementarną wiedzę w zakresie metod obliczeniowych stosowanych w mechanice ciał odkształcalnych w tym metod elementów skończonych.


Umiejętności:

Potrafi wykorzystać poznane pojęcia, zasady i metody oraz modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do analizy i oceny stanu i działania prostego układu mechatronicznego.

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.

Ma umiejętność samokształcenia się m. in w celu podnoszenia kompetencji zawodowych.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty wprowadzające:

Matematyka na poziomie profilu podstawowego liceum ogólnokształcącego.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych definicji, twierdzeń, faktów i metod obliczeniowych z zakresu teorii funkcji, algebry i geometrii objętych programem nauczania w liceum.


Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Wiśniewska
Prowadzący grup: Halina Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:


W_01 Wiedza: Ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą algebrę, analizę oraz probabilistykę, w tym elementy matematyki stosowanej niezbędne do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z mechatroniką.

Ma elementarną wiedzę w zakresie metod obliczeniowych stosowanych w mechanice ciał odkształcalnych w tym metod elementów skończonych.


U_01 Umiejętności:

Potrafi wykorzystać poznane pojęcia, zasady i metody oraz modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do analizy i oceny stanu i działania prostego układu mechatronicznego.

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.

Ma umiejętność samokształcenia się m. in w celu podnoszenia kompetencji zawodowych.


Bilans godzin pracy studenta: 18 h wykład + 18 h ćwiczenia + 74 h przygotowanie do zajęć oraz do zaliczenia = 110 h = 4 ECTS

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty wprowadzające:

Matematyka na poziomie profilu podstawowego liceum ogólnokształcącego.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych definicji, twierdzeń, faktów i metod obliczeniowych z zakresu teorii funkcji, algebry i geometrii objętych programem nauczania w liceum.


Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Maciejewski
Prowadzący grup: Maciej Maciejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.