Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot humanistyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Mt1PH-NP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot humanistyczny
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Szroeder
Prowadzący grup: Paweł Szroeder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - student zna podstawową terminologię filozoficzną

W02 - student ma uporządkowaną wiedzę ogólną na temat głównych kierunków i stanowisk w filozofii europejskiej

W03 - student ma podstawową wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów z dyscyplinami filozoficznymi.

U01 - student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami filozoficznymi i analizować problemy.

U02 - student posiada umiejętność krytycznego myślenia, merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów filozoficznych i formułowania wniosków

K01 - student potrafi odpowiednio odróżnić: 1) to, co istotne i nieistotne w danej kwestii, 2) oceny i argumenty merytoryczne od ocen i argumentów emocjonalnych, 3) fakty od opinii, dzięki czemu potrafi ustalić priorytety określonego zadania.

K02 - student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiedza humanistyczna z zakresu szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Szroeder
Prowadzący grup: Paweł Szroeder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - student zna podstawową terminologię filozoficzną

W02 - student ma uporządkowaną wiedzę ogólną na temat głównych kierunków i stanowisk w filozofii europejskiej

W03 - student ma podstawową wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów z dyscyplinami filozoficznymi.

U01 - student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami filozoficznymi i analizować problemy.

U02 - student posiada umiejętność krytycznego myślenia, merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów filozoficznych i formułowania wniosków

K01 - student potrafi odpowiednio odróżnić: 1) to, co istotne i nieistotne w danej kwestii, 2) oceny i argumenty merytoryczne od ocen i argumentów emocjonalnych, 3) fakty od opinii, dzięki czemu potrafi ustalić priorytety określonego zadania.

K02 - student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiedza humanistyczna z zakresu szkoły średniej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.