Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wytrzymałość materiałów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Mt23-WM-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wytrzymałość materiałów
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Pakuła
Prowadzący grup: Tomasz Karasiewicz, Michał Pakuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Zna podstawowe charakterystyki elementów konstrukcyjnych oraz rozumie ich znaczenie w obliczeniach wytrzymałościowych

W2. Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu wytrzymałości materiałów

W3. Zna podstawowe typy obciążeń konstrukcji mechanicznych (rozciąganie/ściskanie, ścinanie, skręcanie, zginanie)

W4. Zna i rozumie pojęcie stanu naprężenia i odkształcenia.

U1. Potrafi wykonać analitycznie proste obliczenia wytrzymałościowe.


U2. Ma umiejętność podstawowego wykorzystania Metody Elementów Skończonych do obliczeń wytrzymałościowych prostych elementów konstrukcyjnych

U1. Potrafi wykonać analitycznie proste obliczenia wytrzymałościowe.

U2. Potrafi pozyskiwać informacje z tablic wytrzymałościowych w celu dobrania odpowiedniego materiału do obliczonej konstrukcji.

U3. Ma umiejętność podstawowego wykorzystania Metody Elementów Skończonych do obliczeń wytrzymałościowych prostych elementów konstrukcyjnych

K1. Student ma świadomość pozatechnicznych aspektów działalności inżyniera - mechatronika, w tym jej wpływ na środowisko.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Mechanika, Nauka o Materiałach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kazimierska-Drobny, Michał Pakuła
Prowadzący grup: Tomasz Karasiewicz, Michał Pakuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Zna podstawowe charakterystyki elementów konstrukcyjnych oraz rozumie ich znaczenie w obliczeniach wytrzymałościowych (K_W09)

W2. Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu wytrzymałości materiałów (K_W09)

W3. Zna podstawowe typy obciążeń konstrukcji mechanicznych (rozciąganie/ściskanie, ścinanie, skręcanie, zginanie) (K_W09)

W4. Zna i rozumie pojęcie stanu naprężenia i odkształcenia (K_W09)


U1. Potrafi wykonać analitycznie proste obliczenia wytrzymałościowe (K_U08)

U2. Potrafi pozyskiwać informacje z tablic wytrzymałościowych w celu dobrania odpowiedniego materiału do obliczonej konstrukcji (K_U08)

U3. Ma umiejętność podstawowego wykorzystania Metody Elementów Skończonych do obliczeń wytrzymałościowych prostych elementów konstrukcyjnych (K_U08)


K1. Student ma świadomość pozatechnicznych aspektów działalności inżyniera - mechatronika, w tym jej wpływ na środowisko (K_K02)


Bilans godzin pracy studenta:


30W + 30Lab + 15 ĆW + 20 studia literaturowe + 30 przygotowanie do laboratorium + 30 przygotowanie się do egzaminu = 150 godz. pracy = 5 ECTS

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Mechanika, Nauka o Materiałach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Pakuła
Prowadzący grup: Tomasz Karasiewicz, Joanna Nowak, Michał Pakuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Zna podstawowe charakterystyki elementów konstrukcyjnych oraz rozumie ich znaczenie w obliczeniach wytrzymałościowych (K_W09)

W2. Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu wytrzymałości materiałów (K_W09)

W3. Zna podstawowe typy obciążeń konstrukcji mechanicznych (rozciąganie/ściskanie, ścinanie, skręcanie, zginanie) (K_W09)

W4. Zna i rozumie pojęcie stanu naprężenia i odkształcenia (K_W09)


U1. Potrafi wykonać analitycznie proste obliczenia wytrzymałościowe (K_U08)

U2. Potrafi pozyskiwać informacje z tablic wytrzymałościowych w celu dobrania odpowiedniego materiału do obliczonej konstrukcji (K_U08)

U3. Ma umiejętność podstawowego wykorzystania Metody Elementów Skończonych do obliczeń wytrzymałościowych prostych elementów konstrukcyjnych (K_U08)


K1. Student ma świadomość pozatechnicznych aspektów działalności inżyniera - mechatronika, w tym jej wpływ na środowisko (K_K02)


Bilans godzin pracy studenta:


30W + 30Lab + 15 ĆW + 20 studia literaturowe + 30 przygotowanie do laboratorium + 30 przygotowanie się do egzaminu = 150 godz. pracy = 5 ECTS

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Mechanika, Nauka o Materiałach

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.