Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MES i metody numeryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Mt23MESiMN-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MES i metody numeryczne
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-11
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Sosnowski
Prowadzący grup: Katarzyna Kazimierska-Drobny, Włodzimierz Sosnowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ihor Turchyn
Prowadzący grup: Joanna Nowak, Ihor Turchyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W1. Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i algorytmy związane z metodami numerycznymi (MN) i MES

W2. Ma wiedzę o istniejącym oprogramowaniu komputerów oraz potrafi w razie potrzeby samodzielnie włączyć się do zespołów tworzących kody numeryczne, w kraju i za granicą.

W3. Zna problemy oceny dokładności, jednoznaczności i stabilności poznawanych metod numerycznych, w tym MES.

W4. Student umie interpretować uzyskane wyniki i prawidłowo wyciągać wnioski o ich dokładności.

Umiejętności:

U1. Ma umiejętność formułowania prostych algorytmów i ich programowania. Potrafi rozwiązywać proste zadania modelowania zagadnień z obszaru fizyki i techniki z wykorzystaniem MES.

U2. Ma umiejętność rozwiązywania równań różniczkowych i całkowych opisujących różne procesy, znajomość aproksymacji, interpolacji i ekstrapolacji potrzebną praktycznie wszędzie itp. Zna język angielski – prowadzący wykład przekaże minimum słownictwa angielskiego niezbędnego przy korzystaniu ze specjalistycznej literatury, podręczników i internetu.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Matematyka – analiza matematyczna, algebra, rachunek macierzowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kazimierska-Drobny, Ihor Turchyn
Prowadzący grup: Joanna Nowak, Ihor Turchyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i algorytmy związane z metodami numerycznymi (MN) i MES (K_W10)

W2. Ma wiedzę o istniejącym oprogramowaniu komputerów oraz potrafi w razie potrzeby samodzielnie włączyć się do zespołów tworzących kody numeryczne, w kraju i za granicą. (K_W10)

W3. Zna problemy oceny dokładności, jednoznaczności i stabilności poznawanych metod numerycznych, w tym MES. (K_W10)

W4. Student umie interpretować uzyskane wyniki i prawidłowo wyciągać wnioski o ich dokładności. (K_W10)

U1.Ma umiejętność formułowania prostych algorytmów i ich programowania. Potrafi rozwiązywać proste zadania modelowania zagadnień z obszaru fizyki i techniki z wykorzystaniem MES. (K_U29)

U2. Ma umiejętność rozwiązywania równań różniczkowych i całkowych opisujących różne procesy, znajomość aproksymacji, interpolacji i ekstrapolacji potrzebną praktycznie wszędzie itp. (K_U29).

Bilans godzin pracy studenta:

30W + 15Lab +15Cw + 40 wykonanie programu na zaliczenie + 10 przygotowanie się do zaliczenia = 110 godz. pracy = 4 ECTSPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Matematyka – analiza matematyczna, algebra, rachunek macierzowy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.