Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specjalnościowa pracownia dyplomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Mt23SPD-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Specjalnościowa pracownia dyplomowa
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 13.00 LUB 11.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Yevhen Chaplya
Prowadzący grup: Yevhen Chaplya
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe

K_W13

Ma wiedzę szczegółową z mechatroniki związaną z wybraną specjalnością studiów,

K_U01

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować pozyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie

K_U04

Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej prezentacji

K_U20

Ma umiejętności szczegółowe z zakresu mechatroniki związane z wybraną specjalnością studiów

K_K02

Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu - m.in. poprzez środki przekazu – informacji i opinii dotyczących osiągnięć mechatroniki i innych aspektów działalności inżyniera - mechatronika; podejmuje starania, aby takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia

Efekty przedmiotowe

W1. Zna podstawowe metody, w tym statystyczne, obróbki danych doświadczalnych przy rozwiązywaniu zagadnień technicznych i informatycznych;

W2. Zna podstawowe pojęcia i koncepcje wykorzystywane do wyjaśnienia i opisu typowych problemów technicznych.

U1. Potrafi wykorzystać podstawowe metody, w tym statystyczne, obróbki danych doświadczalnych przy rozwiązywaniu zagadnień technicznych;

U2. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł niezbędne do rozwiązania problemów technicznych.

U3. Zna podstawowe kroki przy rozwiązaniu problemów informatycznych lub mechatronicznych oraz napisaniu pracy inżynierskiej.

K1. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł niezbędne do rozwiązania sformułowanych problemów.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Matematyka: podstawy rachunku różniczkowego i całkowego, umiejętność różniczkowania i całkowania, pojęcia o równaniach różniczkowych; Fizyka: podstawowe prawa termodynamiki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Yevhen Chaplya, Katarzyna Kazimierska-Drobny
Prowadzący grup: Yevhen Chaplya
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe

K_W13

Ma wiedzę szczegółową z mechatroniki związaną z wybraną specjalnością studiów,

K_U01

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować pozyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie

K_U04

Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej prezentacji

K_U20

Ma umiejętności szczegółowe z zakresu mechatroniki związane z wybraną specjalnością studiów

K_K02

Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu - m.in. poprzez środki przekazu – informacji i opinii dotyczących osiągnięć mechatroniki i innych aspektów działalności inżyniera - mechatronika; podejmuje starania, aby takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia

Efekty przedmiotowe

W1. Zna podstawowe metody, w tym statystyczne, obróbki danych doświadczalnych przy rozwiązywaniu zagadnień technicznych i informatycznych;

W2. Zna podstawowe pojęcia i koncepcje wykorzystywane do wyjaśnienia i opisu typowych problemów technicznych.

U1. Potrafi wykorzystać podstawowe metody, w tym statystyczne, obróbki danych doświadczalnych przy rozwiązywaniu zagadnień technicznych;

U2. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł niezbędne do rozwiązania problemów technicznych.

U3. Zna podstawowe kroki przy rozwiązaniu problemów informatycznych lub mechatronicznych oraz napisaniu pracy inżynierskiej.

K1. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł niezbędne do rozwiązania sformułowanych problemów.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Matematyka: podstawy rachunku różniczkowego i całkowego, umiejętność różniczkowania i całkowania, pojęcia o równaniach różniczkowych; Fizyka: podstawowe prawa termodynamiki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Cieszko
Prowadzący grup: Mieczysław Cieszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe

K_W13

Ma wiedzę szczegółową z mechatroniki związaną z wybraną specjalnością studiów,

K_U01

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować pozyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie

K_U04

Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej prezentacji

K_U20

Ma umiejętności szczegółowe z zakresu mechatroniki związane z wybraną specjalnością studiów

K_K02

Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu - m.in. poprzez środki przekazu – informacji i opinii dotyczących osiągnięć mechatroniki i innych aspektów działalności inżyniera - mechatronika; podejmuje starania, aby takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia

Efekty przedmiotowe

W1. Zna podstawowe metody, w tym statystyczne, obróbki danych doświadczalnych przy rozwiązywaniu zagadnień technicznych i informatycznych;

W2. Zna podstawowe pojęcia i koncepcje wykorzystywane do wyjaśnienia i opisu typowych problemów technicznych.

U1. Potrafi wykorzystać podstawowe metody, w tym statystyczne, obróbki danych doświadczalnych przy rozwiązywaniu zagadnień technicznych;

U2. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł niezbędne do rozwiązania problemów technicznych.

U3. Zna podstawowe kroki przy rozwiązaniu problemów informatycznych lub mechatronicznych oraz napisaniu pracy inżynierskiej.

K1. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł niezbędne do rozwiązania sformułowanych problemów.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Matematyka: podstawy rachunku różniczkowego i całkowego, umiejętność różniczkowania i całkowania, pojęcia o równaniach różniczkowych; Fizyka: podstawowe prawa termodynamiki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kaczmarek
Prowadzący grup: Mariusz Kaczmarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.