Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wytrzymałość materiałów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Mt3WMat-NP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wytrzymałość materiałów
Jednostka: Kolegium III
Grupy: rok 3, kierunek mechatronika, spec: mechatronika przemysłowa i produkcyjna
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Karasiewicz
Prowadzący grup: Tomasz Karasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Zna podstawowe charakterystyki elementów konstrukcyjnych oraz rozumie ich znaczenie w obliczeniach wytrzymałościowych

W2. Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu wytrzymałości materiałów

W3. Zna podstawowe typy obciążeń konstrukcji mechanicznych (rozciąganie/ściskanie, ścinanie, skręcanie, zginanie)

W4. Zna i rozumie pojęcie stanu naprężenia i odkształcenia.

U1. Potrafi wykonać analitycznie proste obliczenia wytrzymałościowe.

U2. Potrafi pozyskiwać informacje z tablic wytrzymałościo-wych w celu dobrania odpowiedniego materiału do obliczonej konstrukcji.

U3. Ma umiejętność podstawowego wykorzystania Metody Elementów Skończonych do obliczeń wytrzymałościowych prostych elementów konstrukcyjnych,

K1. Student ma świadomość pozatechnicznych aspektów działalności inżyniera - mechatronika, w tym jej wpływ na środowisko.Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Mechanika, Nauka o Materiałach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Karasiewicz, Katarzyna Kazimierska-Drobny
Prowadzący grup: Tomasz Karasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Zna podstawowe charakterystyki elementów konstrukcyjnych oraz rozumie ich znaczenie w obliczeniach wytrzymałościowych

W2. Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu wytrzymałości materiałów

W3. Zna podstawowe typy obciążeń konstrukcji mechanicznych (rozciąganie/ściskanie, ścinanie, skręcanie, zginanie)

W4. Zna i rozumie pojęcie stanu naprężenia i odkształcenia.

U1. Potrafi wykonać analitycznie proste obliczenia wytrzymałościowe.

U2. Potrafi pozyskiwać informacje z tablic wytrzymałościo-wych w celu dobrania odpowiedniego materiału do obliczonej konstrukcji.

U3. Ma umiejętność podstawowego wykorzystania Metody Elementów Skończonych do obliczeń wytrzymałościowych prostych elementów konstrukcyjnych,

K1. Student ma świadomość pozatechnicznych aspektów działalności inżyniera - mechatronika, w tym jej wpływ na środowisko.Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Mechanika, Nauka o Materiałach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Karasiewicz
Prowadzący grup: Tomasz Karasiewicz, Joanna Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Zna podstawowe charakterystyki elementów konstrukcyjnych oraz rozumie ich znaczenie w obliczeniach wytrzymałościowych

W2. Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu wytrzymałości materiałów

W3. Zna podstawowe typy obciążeń konstrukcji mechanicznych (rozciąganie/ściskanie, ścinanie, skręcanie, zginanie)

W4. Zna i rozumie pojęcie stanu naprężenia i odkształcenia.

U1. Potrafi wykonać analitycznie proste obliczenia wytrzymałościowe.

U2. Potrafi pozyskiwać informacje z tablic wytrzymałościo-wych w celu dobrania odpowiedniego materiału do obliczonej konstrukcji.

U3. Ma umiejętność podstawowego wykorzystania Metody Elementów Skończonych do obliczeń wytrzymałościowych prostych elementów konstrukcyjnych,

K1. Student ma świadomość pozatechnicznych aspektów działalności inżyniera - mechatronika, w tym jej wpływ na środowisko.Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Mechanika, Nauka o Materiałach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.