Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przetwarzanie obrazu i układy wizyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Mt47POUW-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przetwarzanie obrazu i układy wizyjne
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Pakuła
Prowadzący grup: Sebastian Kula, Michał Pakuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01

Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu implementacji języków programowania, grafiki i komunikacji człowiek-komputer oraz systemów wbudowanych

K_U07

Potrafi wykorzystać poznane pojęcia, zasady i metody oraz modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do analizy i oceny stanu i działania prostego układu mechanicznego,

K_U23

Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami, przyrządami, urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości elektrycznych, geometrycznych charakteryzujących elementy i układy mechaniczne, elektryczne, elektroniczne; potrafi rejestrować i przetwarzać sygnały pomiarowe, przeprowadzić obróbkę i wizualizację danych pomiarowych, opracować oprogramowanie wirtualnego przyrządu pomiarowego,

K_U29

Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych,


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy Programowania, Analiza Matematyczna, Matematyka Dyskretna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kazimierska-Drobny, Michał Pakuła
Prowadzący grup: Sebastian Kula, Michał Pakuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Zna podstawy teoretyczne akwizycji i przetwarzania sygnałów i obrazów cyfrowych (K_W01)

W2. Zna podstawowe metody morfologiczne w przetwarzania obrazów takie jak detekcja krawędzi i śledzenie linii (K_W01)


U1. Student potrafi dokonać konwersji ana-logowo-cyfrowej i cyfrowo analogowej sygnału 1D i 2D (K_U07)

U2. Potrafi zaimplementować algorytm pro-stego filtrowania obrazu za pomocą filtrów liniowych i nieliniowych (K_U07, K_U23)

U3. Student potrafi dokonać segmentacji obrazu pomiaru obiektów i ich kształtu (K_U07, K_U23)Bilans godzin pracy studenta:

30W + 30Lab + 30 studia literaturowe + 30 przygotowanie do laboratorium + 30 przygotowanie się do zaliczenia = 150 godz. pracy = 5 ECTS


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy Programowania, Analiza Matematyczna, Matematyka Dyskretna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Pakuła
Prowadzący grup: Michał Pakuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Zna podstawy teoretyczne akwizycji i przetwarzania sygnałów i obrazów cyfrowych (K_W01)

W2. Zna podstawowe metody morfologiczne w przetwarzania obrazów takie jak detekcja krawędzi i śledzenie linii (K_W01)


U1. Student potrafi dokonać konwersji ana-logowo-cyfrowej i cyfrowo analogowej sygnału 1D i 2D (K_U07)

U2. Potrafi zaimplementować algorytm pro-stego filtrowania obrazu za pomocą filtrów liniowych i nieliniowych (K_U07, K_U23)

U3. Student potrafi dokonać segmentacji obrazu pomiaru obiektów i ich kształtu (K_U07, K_U23)Bilans godzin pracy studenta:

30W + 30Lab + 30 studia literaturowe + 30 przygotowanie do laboratorium + 30 przygotowanie się do zaliczenia = 150 godz. pracy = 5 ECTS


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy Programowania, Analiza Matematyczna, Matematyka Dyskretna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.