Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Mt4KWPI-NP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
Jednostka: Kolegium III
Grupy: rok 4, kierunek mechatronika, spec: mechatronika przemysłowa i produkcyjna
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Macko
Prowadzący grup: Marek Macko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kazimierska-Drobny, Wiesław Urbaniak
Prowadzący grup: Marcin Kempiński, Wiesław Urbaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Ma wiedzę w zakresie tworzenia rozwiązań mechatronicznych przy

wykorzystaniu wybranych narzędzi informatycznych, ma wiedzę w zakresie budowy i działania systemów mechatronicznych oraz ich funkcjonalnych składników, w tym wiedzę w zakresie roli sensorów i aktuatorów w tych systemach oraz metod ich funkcjonalnego opisu; zna i rozumie zasady integracji układów mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych, elektrycznych oraz informatycznych w systemy mechatroniczne (K_W06).


W2. Zna podstawowe narzędzia dla komputerowego wspomagania prac

inżynierskich oraz zna zasady ich stosowania, zna podstawowe metody sporządzania dokumentacji technicznej konstrukcji mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych oraz elektrycznych (K_W13).


U1. Potrafi znaleźć i wykorzystać informacje o podstawowych funkcjach wybranego programu do komputerowego wspomagania, potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich komponentów projektowanego systemu mechatronicznego (K_U06).


U2. Potrafi wykonać proste projekty: rysunek techniczny układu mechatronicznego, potrafi zaprojektować, zbudować, uruchomić oraz przetestować prosty system mechatroniczny zawierający elementy automatyki i sterowania (K_U11).


U3. Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy z zakresu wykorzystania różnorodnych struktur mechanizmów w budowie maszyn a także narzędzi do ich analizy i syntezy, w tym programów komputerowych, ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia

kompetencji zawodowych (K_U29).zajęcia teoretyczne (godziny) zajęcia praktyczne (godziny)

ZAJĘCIA KONTAKTOWE

wykład 18  

laboratorium   18

razem 18 18

razem zajęcia kontaktowe - godziny 36

ECTS - zajęcia kontaktowe 1,5


PRACA SAMODZIELNA

przygotowanie do zaliczenia 30  

studia literaturowe 30  

samodzielne wykonanie zadań domowych   30

przygotowanie dokumentacji technicznej   15

przygotowanie do ćwiczeń   15

razem 60 60

razem praca samodzielna - godziny 120

ECTS - praca samodzielna 3,5


RAZEM

godziny zajęć praktycznych (zajęcia kontaktowe i praca samodzielna) 156

ECTS - zajęcia praktyczne 5Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

zapis konstrukcji

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Urbaniak
Prowadzący grup: Marcin Kempiński, Wiesław Urbaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Ma wiedzę w zakresie tworzenia rozwiązań mechatronicznych przy

wykorzystaniu wybranych narzędzi informatycznych, ma wiedzę w zakresie budowy i działania systemów mechatronicznych oraz ich funkcjonalnych składników, w tym wiedzę w zakresie roli sensorów i aktuatorów w tych systemach oraz metod ich funkcjonalnego opisu; zna i rozumie zasady integracji układów mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych, elektrycznych oraz informatycznych w systemy mechatroniczne (K_W06).


W2. Zna podstawowe narzędzia dla komputerowego wspomagania prac

inżynierskich oraz zna zasady ich stosowania, zna podstawowe metody sporządzania dokumentacji technicznej konstrukcji mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych oraz elektrycznych (K_W13).


U1. Potrafi znaleźć i wykorzystać informacje o podstawowych funkcjach wybranego programu do komputerowego wspomagania, potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich komponentów projektowanego systemu mechatronicznego (K_U06).


U2. Potrafi wykonać proste projekty: rysunek techniczny układu mechatronicznego, potrafi zaprojektować, zbudować, uruchomić oraz przetestować prosty system mechatroniczny zawierający elementy automatyki i sterowania (K_U11).


U3. Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy z zakresu wykorzystania różnorodnych struktur mechanizmów w budowie maszyn a także narzędzi do ich analizy i syntezy, w tym programów komputerowych, ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia

kompetencji zawodowych (K_U29).zajęcia teoretyczne (godziny) zajęcia praktyczne (godziny)

ZAJĘCIA KONTAKTOWE

wykład 18  

laboratorium   18

razem 18 18

razem zajęcia kontaktowe - godziny 36

ECTS - zajęcia kontaktowe 1,5


PRACA SAMODZIELNA

przygotowanie do zaliczenia 30  

studia literaturowe 30  

samodzielne wykonanie zadań domowych   30

przygotowanie dokumentacji technicznej   15

przygotowanie do ćwiczeń   15

razem 60 60

razem praca samodzielna - godziny 120

ECTS - praca samodzielna 3,5


RAZEM

godziny zajęć praktycznych (zajęcia kontaktowe i praca samodzielna) 156

ECTS - zajęcia praktyczne 5Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

zapis konstrukcji

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Urbaniak
Prowadzący grup: Marcin Kempiński, Wiesław Urbaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.