Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie mediacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-A11PM-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie mediacyjne
Jednostka: Kolegium IV
Grupy: Administracja, 1 rok, 1 semestr, SD
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Janocha
Prowadzący grup: Marta Janocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania (K_W19) interpersonalnego, rodzajów konfliktów oraz strategii ich rozwiązywania oraz technik negocjacji i mediacji w obszarze administracji.

U1 Potrafi sprawnie analizować przyczyny i przebieg sytuacji konfliktowych oraz przewidywać następstwa działań podejmowanych przez mediatora (K_U07).

U2 Ma pogłębione umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz negocjacji (K_U12).

K1 Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego (K_K01).

K2 Ma pogłębioną świadomość znaczenia norm prawnych i etycznych oraz systemu organów ochrony prawnej dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa (K_K05).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miłosz Chruściel
Prowadzący grup: Miłosz Chruściel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego, rodzajów konfliktów oraz strategii ich rozwiązywania oraz technik negocjacji i mediacji w obszarze administracji. (K_W19)

U1 Potrafi sprawnie analizować przyczyny i przebieg sytuacji konfliktowych oraz przewidywać następstwa działań podejmowanych przez mediatora (K_U07).

U2 Ma pogłębione umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz negocjacji (K_U12).

K1 Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego (K_K01).

K2 Ma pogłębioną świadomość znaczenia norm prawnych i etycznych oraz systemu organów ochrony prawnej dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa (K_K05).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miłosz Chruściel
Prowadzący grup: Miłosz Chruściel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego, rodzajów konfliktów oraz strategii ich rozwiązywania oraz technik negocjacji i mediacji w obszarze administracji. (K_W19)

U1 Potrafi sprawnie analizować przyczyny i przebieg sytuacji konfliktowych oraz przewidywać następstwa działań podejmowanych przez mediatora (K_U07).

U2 Ma pogłębione umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz negocjacji (K_U12).

K1 Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego (K_K01).

K2 Ma pogłębioną świadomość znaczenia norm prawnych i etycznych oraz systemu organów ochrony prawnej dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa (K_K05).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miłosz Chruściel
Prowadzący grup: Miłosz Chruściel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego, rodzajów konfliktów oraz strategii ich rozwiązywania oraz technik negocjacji i mediacji w obszarze administracji. (K_W19)

U1 Potrafi sprawnie analizować przyczyny i przebieg sytuacji konfliktowych oraz przewidywać następstwa działań podejmowanych przez mediatora (K_U07).

U2 Ma pogłębione umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz negocjacji (K_U12).

K1 Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego (K_K01).

K2 Ma pogłębioną świadomość znaczenia norm prawnych i etycznych oraz systemu organów ochrony prawnej dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa (K_K05).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Bilans pracy studenta:

20 godzin kontaktowych: 15 godzin dydaktycznych,

30 godzin pracy własnej:

- przygotowanie do zajęć,

- praca z tekstem,

- przygotowanie do kolokwium,

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.