Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Partnerstwo publiczno-prywatne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-A12PPP-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Partnerstwo publiczno-prywatne
Jednostka: Kolegium IV
Grupy: Administracja, 1 rok, 2 semestr, SD
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Mrówczyński
Prowadzący grup: Jarosław Janikowski, Marek Mrówczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W 01: srudent opisuje i wyjaśnia podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu umów publicznoprawnych;

W 02 : student opisuje istotę partnerstwa publiczno-prywatnego i formy wspólpracy w ramach tego partnerstwa;

U 02 : student formułuje typowe elementy treści umowy o partnerstwo publiczno-prywatne;

K01: : student ma świadomość znaczenia prawa, w szczególności przepisów regulujących zobowiązania w życiu gospodarczym.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego; student identyfikuje i odnajduje akty prawne o podstawowym znaczeniu dla życia społeczno-gospodarczego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Folgier
Prowadzący grup: Anna Folgier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W 01 student opisuje i wyjaśnia podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu umów publicznoprawnych

W 02 student opisuje istotę partnerstwa publiczno-prywatnego i formy współpracy w ramach tego partnerstwa

W 03 student rozróżnia formy współpracy między partnerami w ramach umowy o partnerstwo publiczno-prywatne

U 01 student formułuje typowe elementy treści umowy o partnerstwo publiczno-prywatne

U 02 student sprawnie prezentuje własne pomysły, wątpliwości i sugestie dotyczące umów o partnerstwo publiczno-prywatne

K 01 student ma pogłębioną świadomość znaczenia umów o partnerstwo publiczno-prywatne dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego; student identyfikuje i odnajduje akty prawne o podstawowym znaczeniu dla życia społeczno-gospodarczego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Folgier
Prowadzący grup: Anna Folgier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W 1 Student ma rozszerzoną wiedzę z zakresu podstawowych pojęć i instytucji w ramach formuły PPP (K_W03, K_W04)

W 2 Student rozróżnia formy współpracy między partnerami w ramach umowy o PPP (K_W05)

U 1 Student potrafi samodzielnie zidentyfikować i opisać przykład przedsięwzięcia realizowanego w ramach umowy o PPP oraz przeanalizować jego etapy (K_U02, K_U07)

U 2 Student sprawnie prezentuje własne pomysły, wątpliwości i sugestie dotyczące umowy o PPP (K_U10)

K 1 Student ma pogłębioną świadomość znaczenia umów o PPP dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa (K_U05)

K 2 Student jest przygotowany do uczestnictwa w instytucjach publicznych ze świadomością uwarunkowań prawnych i ekonomicznych (K_U03)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Prawo administracyjne. Część ogólna, Prawo cywilne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.