Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy statystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-A1PSt-NP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy statystyki
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tatiana Walkowiak
Prowadzący grup: Tatiana Walkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01: definiuje podstawowe pojęcia badań statystycznych (K_W07)

W02: wskazuje metody badań statystycznych oraz rozumie opis statystyczny w sprawozdaniach (K_W16)

U01: przeprowadza analizę danych empirycznych przy użyciu odpowiednich metod statystycznych (K_U01, K_U06, K_U07)

U02: prezentuje analizę i wyniki badań empirycznych (K_U01, K_U02)

K01: wykazuje aktywność, wrażliwość, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością, jest gotowy do komunikowani się i współpracy (K_K03, K_K12)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student stosuje zapis matematyczny odpowiadający wymaganiom 4 poziomu kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tatiana Walkowiak
Prowadzący grup: Tatiana Walkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01: definiuje podstawowe pojęcia badań statystycznych (K_W07)

W02: wskazuje metody badań statystycznych oraz rozumie opis statystyczny w sprawozdaniach (K_W16)

U01: przeprowadza analizę danych empirycznych przy użyciu odpowiednich metod statystycznych (K_U01, K_U06, K_U07)

U02: prezentuje analizę i wyniki badań empirycznych (K_U01, K_U02)

K01: wykazuje aktywność, wrażliwość, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością, jest gotowy do komunikowani się i współpracy (K_K03, K_K12)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student stosuje zapis matematyczny odpowiadający wymaganiom 4 poziomu kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chmielewska
Prowadzący grup: Katarzyna Chmielewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

W01: definiuje podstawowe pojęcia i metody statyczne, wskazuje przykłady ich zastosowań do badania zjawisk społecznych,

gospodarczych i kulturalnych (K_W07, K_W16)

W02: omawia podstawowe miary statystyczne (tendencji centralnej, dyspersji, współzależności zjawisk) oraz interpretuje ich wartości (w

tym dane zawarte w sprawozdaniach) (K_W16)

U01: przeprowadza analizę danych empirycznych przy użyciu odpowiednich metod statystycznych (K_U01, K_U06, K_U07)

U02: prezentuje wyniki badań empirycznych w postaci graficznej i w formie raportu (K_U01, K_U02, K_U06)

K01: wykazuje aktywność, współpracuje w zespole projektowym (K_K03, K_K12)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student stosuje zapis matematyczny odpowiadający wymaganiom 4 poziomu kształcenia. Posiada podstawową wiedzę z zakresu

rachunku prawdopodobieństwa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.