Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo finansów publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-A23PFP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo finansów publicznych
Jednostka: Kolegium IV
Grupy: Administracja, 2 rok, 3 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Smoter
Prowadzący grup: Karol Smoter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: Ma uporządkowaną wiedzę o systemie źródeł prawa polskiego i Unii Europejskiej (K_W06)


W2: Ma elementarną, uporządkowaną wiedzę o funkcjach państwa, strukturze i zadaniach organów państwa, w tym samorządu terytorialnego, strukturze i zadaniach organów ochrony prawnej w państwie polskim oraz organów Unii Europejskiej (K_W10)


W3: Ma elementarną wiedzę o finansach i publicznej gospodarce finansowej oraz systemie fiskalnym państwa polskiego oraz bankowości (K_W06, K_W17)


U1: Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł i narzędzi wyszukiwawczych (K_U01)


U2: Potrafi w podstawowym zakresie wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące zagadnień prawnych i administracyjnych (K_U03)


U3: Poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu nauk prawnych i administracyjnych (K_U03, K_U05)


K1: Docenia potrzebę współdziałania i solidarności (K_K04)


K2: Efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej wyniki (K_K05)


K3: Ma świadomość znaczenia norm prawnych i etycznych oraz systemu organów ochrony prawnej dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa (K_K06)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy prawoznawstwa.

Prawo administracyjne. Część ogólna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Smoter
Prowadzący grup: Karol Smoter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.