Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-A24SE-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 13.00 LUB 11.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Skinder
Prowadzący grup: Zbigniew Bukowski, Anna Folgier, Adam Jakuszewicz, Marek Jeleniewski, Sławomir Kamosiński, Anna Koziczak, Radosław Krajewski, Marek Mrówczyński, Bartosz Rakoczy, Marcin Skinder, Janusz Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W 07 Zna na rozszerzonym poziomie zależności pomiędzy kształtowaniem się systemu prawa a zmianami w społeczeństwie, gospodarce i kulturze, rozumie rolę państwa i organizacji w procesach społecznych i gospodarczych

K_W10 Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o funkcjach państwa, strukturze i zadaniach organów państwa, w tym samorządu terytorialnego oraz organów UE

K_W 11 Ma poszerzoną wiedzę o historii ustroju państwa oraz UE

K_W05 Potrafi sprawnie stosować terminologię z zakresu nauk prawnych i administracyjnych

K_W08 Potrafi sprawnie identyfikować normatywne ugruntowanie różnych instytucji społecznych i ekonomicznych

K_K04 Profesjonalnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej wyniki, potrafi działać samodzielnie, jak również docenić potrzebę współdziałania w zespole

K_K07 Ma pogłębioną świadomość zagrożeń rozwoju społeczno-gospodarczego, potrzebę ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa kultury, losów swojego regionu


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wedeł-Domaradzka
Prowadzący grup: Tomasz Bojar-Fijałkowski, Zbigniew Bukowski, Anna Folgier, Dagmara Jaroszewska-Choraś, Sławomir Kamosiński, Anna Koziczak, Radosław Krajewski, Anita Kubanek, Marcin Skinder, Janusz Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wedeł-Domaradzka
Prowadzący grup: Tomasz Bojar-Fijałkowski, Adam Jakuszewicz, Dagmara Jaroszewska-Choraś, Sławomir Kamosiński, Agnieszka Kilińska-Pękacz, Tomasz Knepka, Anna Koziczak, Radosław Krajewski, Anita Kubanek, Marek Mrówczyński, Anna Nowakowska, Agnieszka Wedeł-Domaradzka, Janusz Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01: Ma pogłębioną wiedzę o miejscu nauk prawnych i administracyjnych w systemie nauk, o narzędziach wyszukiwawczych oraz o ich

przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami, a także o naukach pomocniczych względem tych nauk (K_W09)

W02: Zna na rozszerzonym poziomie metodologię pracy umysłowej i reguły pisania prac naukowych dotyczących administracji (K_W21)

U01: Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł i narzędzi

wyszukiwawczych użytecznych w przygotowaniu pracy magisterskiej (K_U01)

U02: Posiada pogłębione umiejętności badawcze pozwalające na konstruowanie i realizowanie projektów badawczych, potrafi

sformułować wnioski, opracować uzyskane wyniki dotyczących tematyki związanej z administracją (K_U09)

K01: Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności dotyczących pisania pracy magisterskiej , rozumie potrzebę

ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego (K_K01 )

K02: Profesjonalnie organizuje własną pracę związaną z przygotowaniem pracy magisterskiej oraz krytycznie ocenia jej wyniki, potrafi

działać samodzielnie w sferze pracy badawczej (K_K04)

K03: Docenia znaczenie ochrony własności intelektualnej dla poprawności przygotowania pracy magisterskiej (K_K08)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wedeł-Domaradzka
Prowadzący grup: Tomasz Bojar-Fijałkowski, Agnieszka Kilińska-Pękacz, Tomasz Knepka, Radosław Krajewski, Marek Mrówczyński, Anna Nowakowska, Agnieszka Wedeł-Domaradzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.