Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-A24SE-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium
Jednostka: Kolegium IV
Grupy: Administracja, 2 rok, 4 semestr, SD
Punkty ECTS i inne: 13.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zbigniew Bukowski, Anna Folgier, Marek Jeleniewski, Sławomir Kamosiński, Anna Koziczak, Radosław Krajewski, Jolanta Laskowska, Marek Mrówczyński, Ivan Pankevych, Bartosz Rakoczy, Marcin Skinder, Karol Smoter, Dariusz Spychała, Marek Szczepaniec, Janusz Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Skinder
Prowadzący grup: Zbigniew Bukowski, Anna Folgier, Adam Jakuszewicz, Marek Jeleniewski, Sławomir Kamosiński, Anna Koziczak, Radosław Krajewski, Marek Mrówczyński, Bartosz Rakoczy, Marcin Skinder, Janusz Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W 07 Zna na rozszerzonym poziomie zależności pomiędzy kształtowaniem się systemu prawa a zmianami w społeczeństwie, gospodarce i kulturze, rozumie rolę państwa i organizacji w procesach społecznych i gospodarczych

K_W10 Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o funkcjach państwa, strukturze i zadaniach organów państwa, w tym samorządu terytorialnego oraz organów UE

K_W 11 Ma poszerzoną wiedzę o historii ustroju państwa oraz UE

K_W05 Potrafi sprawnie stosować terminologię z zakresu nauk prawnych i administracyjnych

K_W08 Potrafi sprawnie identyfikować normatywne ugruntowanie różnych instytucji społecznych i ekonomicznych

K_K04 Profesjonalnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej wyniki, potrafi działać samodzielnie, jak również docenić potrzebę współdziałania w zespole

K_K07 Ma pogłębioną świadomość zagrożeń rozwoju społeczno-gospodarczego, potrzebę ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa kultury, losów swojego regionu


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wedeł-Domaradzka
Prowadzący grup: Tomasz Bojar-Fijałkowski, Zbigniew Bukowski, Anna Folgier, Dagmara Jaroszewska-Choraś, Sławomir Kamosiński, Anna Koziczak, Radosław Krajewski, Anita Kubanek, Marcin Skinder, Janusz Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wedeł-Domaradzka
Prowadzący grup: Tomasz Bojar-Fijałkowski, Adam Jakuszewicz, Dagmara Jaroszewska-Choraś, Sławomir Kamosiński, Agnieszka Kilińska-Pękacz, Tomasz Knepka, Anna Koziczak, Radosław Krajewski, Anita Kubanek, Marek Mrówczyński, Anna Nowakowska, Agnieszka Wedeł-Domaradzka, Janusz Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01: Ma pogłębioną wiedzę o miejscu nauk prawnych i administracyjnych w systemie nauk, o narzędziach wyszukiwawczych oraz o ich

przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami, a także o naukach pomocniczych względem tych nauk (K_W09)

W02: Zna na rozszerzonym poziomie metodologię pracy umysłowej i reguły pisania prac naukowych dotyczących administracji (K_W21)

U01: Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł i narzędzi

wyszukiwawczych użytecznych w przygotowaniu pracy magisterskiej (K_U01)

U02: Posiada pogłębione umiejętności badawcze pozwalające na konstruowanie i realizowanie projektów badawczych, potrafi

sformułować wnioski, opracować uzyskane wyniki dotyczących tematyki związanej z administracją (K_U09)

K01: Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności dotyczących pisania pracy magisterskiej , rozumie potrzebę

ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego (K_K01 )

K02: Profesjonalnie organizuje własną pracę związaną z przygotowaniem pracy magisterskiej oraz krytycznie ocenia jej wyniki, potrafi

działać samodzielnie w sferze pracy badawczej (K_K04)

K03: Docenia znaczenie ochrony własności intelektualnej dla poprawności przygotowania pracy magisterskiej (K_K08)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.