Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elastyczne formy zatrudnienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-A24aE-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elastyczne formy zatrudnienia
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Wiśniewski
Prowadzący grup: Janusz Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: Zna i rozumie terminologię używaną w elastycznych formach zatrudnienia (K_W01)

W2: Ma wiedzę o narzędziach wyszukiwawczych w zakresie elastycznych form zatrudnienia (K_W09)

W3: Zna podstawowe formy i uwarunkowania prawne elastycznych form zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej (K_W19)

U1: Potrafi dokonać na elementarnym poziomie wykładni tekstu prawnego w zakresie elastycznych form zatrudnienia (K_U04)

U2: Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu elastycznych form zatrudnienia i powiązanych z nimi dyscyplin w celu analizowania i rozwiązywania na podstawowym poziomie problemów prawnych, społecznych, z zakresu ekonomii i zarządzania (K_U06)

U3: Potrafi analizować przyczyny i przebieg oraz przewidywać następstwa działań podejmowanych w sferze elastycznych form zatrudnienia przez różne podmioty (K_U07)

K1: Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz osobistego, potrafi doskonalić nabyte umiejętności w zakresie elastycznych form zatrudnienia (K_K01)

K2: Docenia potrzebę współdziałania i solidarności w zakresie elastycznych form zatrudnienia (K_K04)

K3: Ma świadomość znaczenia norm elastycznych form zatrudnienia oraz systemu organów ochrony prawnej dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa (K_K06)

K4: Jest wrażliwy na zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego, potrzeby ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa kultury, losów swojego regionu w zakresie elastycznych form zatrudnienia (K_K12)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.