Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja interpersonalna (zajęcia realizowane w ramach e-learning)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-A24bKI-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja interpersonalna (zajęcia realizowane w ramach e-learning)
Jednostka: Kolegium IV
Grupy: Administracja, 2 rok, 4 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Skinder
Prowadzący grup: Marcin Skinder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: Ma elementarną wiedzę o zjawiskach komunikowania w administracji (K_W15).

W2: Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego oraz technik negocjacji i mediacji w obszarze administracji (K_W20).

U1: Potrafi wykorzystywać wiedzę z komunikowania społecznego do realizacji zadań związanych z pracą zawodową (K_U02).

U2: Ma w podstawowym zakresie umiejętności komunikacji interpersonalnej i negocjacji (K_U12).

K1: Ma świadomość znaczenia norm etycznych dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa (K_K06).

K2: Ma świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny, w tym poszanowania innych sposobów komunikowania i wyrażania poglądów (K_K07).

K3: Docenia znaczenie informacji publicznej oraz rzetelnej informacji w przekazywaniu informacji (K_K11).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

BRAK

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Skinder
Prowadzący grup: Marcin Skinder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: Posiada podstawową wiedzę o zjawiskach występujących w procesie komunikowania się w administracji oraz zna podstawowe pojęcia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej (K_W15).

W2: Jest wyposażony w konieczną wiedzę potrzebną do procesów występujących w komunikacji interpersonalnej oraz zna podstawowe technik i taktyki niezbędne w negocjacjach i mediacjach w obszarze administracji (K_W20).

U1: Do realizacji zadań zawodowych potrafi posługiwać się zdobytą wiedzą z zakresu komunikacji społecznej (K_U02).

U2: Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz podczas prowadzenia rozmów negocjacyjnych (K_U12).

K1: Jest świadomy ważności i znaczenia norm etycznych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa (K_K06).

K2: Ma świadomość konieczności zachowania się w sposób profesjonalny podczas wykonywania zadań służbowych, w tym poszanowania innych sposobów komunikowania i wyrażania poglądów (K_K07).

K3: Zna siłę i znaczenie informacji publicznej oraz wagę przekazywanych rzetelnych informacji w środkach masowego przekazu (K_K11).


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

BRAK

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.