Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie cywilne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-A2PC-NP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne
Jednostka: Kolegium IV
Grupy: rok 2, kierunek administracja, NP
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Mrówczyński
Prowadzący grup: Magdalena Kasprzak, Marek Mrówczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - definiuje i tłumaczy podstawowe pojęcia z zakresu postępowania cywilnego;

W03 - rozpoznaje i wskazuje zakres postępowania cywilnego, jego podstawowe zasady, funkcje i rodzaje postępowań;

U02 - potrafi przypisać zadania organom i stronom postępowania cywilnego;

U03 - analizuje tryby postępowania cywilnego oraz potrafi identyfikować poszczególne rodzaje postępowań;

K01 - postrzega relacje pomiędzy postępowaniem cywilnym, a życiem społeczno-gospodarczym;

K06 - ma świadomość znaczenia postępowania cywilnego i norm etycznych dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z prawoznawstwa, logiki oraz części ogólnej prawa cywilnego i prawa rzeczowego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Mrówczyński
Prowadzący grup: Marek Mrówczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W 01 : student opisuje i wyjaśnia podstawowe pojęcia, zasady i instytucje postępowania cywilnego,

U 0 1: student analizuje i prawidłowo interpretuje przepisy regulujące postępowanie cywilne,

U 02 : student sporządza proste pisma procesowe,

K 01: student ma świadomość celów i funkcji postępowania cywilnego.


Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Mrówczyński
Prowadzący grup: Marek Mrówczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W 01: student opisuje i wyjaśnia podstawowe pojęcia, zasady i instytucje postępowania cywilnego,

U 01: student analizuje i prawidłowo interpretuje przepisy regulujące postępowanie cywilne,

U 02 : student sporządza proste pisma procesowe,

K 01: student ma świadomość celów i funkcji postępowania cywilnego.


Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Mrówczyński
Prowadzący grup: Marek Mrówczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.