Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Publiczne prawo gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-A2PPG-NP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Publiczne prawo gospodarcze
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Wiśniewski
Prowadzący grup: Miłosz Chruściel, Janusz Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: Ma uporządkowaną wiedzę o systemie źródeł prawa polskiego i Unii Europejskiej i zna miejsce publicznego prawa gospodarczego w systemie źródeł prawa (K_W06)

W2: Ma elementarną wiedzę w zakresie publicznego prawa gospodarczego - o finansach i publicznej gospodarce finansowej oraz systemie fiskalnym państwa polskiego oraz bankowości (K_W17)

W3: Zna podstawowe formy i uwarunkowania prawne zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie publicznego prawa gospodarczego (K_W19)

U1: Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł publicznego prawa gospodarczego i narzędzi wyszukiwawczych (K_U01)

U2: Potrafi w podstawowym zakresie wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące zagadnień z zakresu publicznego prawa gospodarczego (K_U03)

U3: Poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu publicznego prawa gospodarczego (K_U05)

K1: Docenia potrzebę współdziałania i solidarności w zakresie publicznego prawa gospodarczego (K_K04)

K2: Efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej wyniki w zakresie publicznego prawa gospodarczego (K_K05)

K3: Ma świadomość znaczenia norm prawnych publicznego prawa gospodarczego i etycznych oraz systemu organów ochrony prawnej dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa (K_K06)Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowakowska
Prowadzący grup: Anna Nowakowska, Kamila Piernik-Wierzbowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: zna miejsce publicznego prawa gospodarczego w systemie źródeł prawa Polski i Unii Europejskiej (K_W06)

W2: Ma elementarną wiedzę w zakresie publicznego prawa gospodarczego - o finansach i publicznej gospodarce finansowej oraz systemie fiskalnym państwa polskiego oraz bankowości (K_W17)

W3: zna podstawowe instytucje prawne oraz terminologię z zakresu publicznego prawa gospodarczego warunkujące podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (K_W19)


U1: potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł publicznego prawa gospodarczego i narzędzi wyszukiwawczych (K_U01)

U2: potrafi konstruować wypowiedzi na tematy dotyczące zagadnień publicznego prawa gospodarczego (K_U03)


K1: ma świadomość wagi współdziałania w obrocie gospodarczym (K_K04)

K2: ma świadomość znaczenia norm prawa publicznego gospodarczego oraz systemu organów ochrony prawnej dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa, w szczególności w sferze gospodarczej (K_K06)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowakowska
Prowadzący grup: Anna Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: zna miejsce publicznego prawa gospodarczego w systemie źródeł prawa Polski i Unii Europejskiej (K_W06)

W2: zna podstawy publicznej gospodarki finansowej oraz w zakresie publicznego prawa gospodarczego - finansów, bankowości i systemu fiskalnego państwa (K_W17)

W3: zna podstawowe instytucje prawne oraz terminologię z zakresu publicznego prawa gospodarczego warunkujące podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (K_W19)


U1: korzystając z narzędzi wyszukiwawczych potrafi odnaleźć i przeanalizować przepisy prawne i orzecznictwo z zakresu publicznego prawa gospodarczego, rozwijając tym samym swoje profesjonalne umiejętności (K_U01)

U2: potrafi konstruować wypowiedzi na tematy dotyczące zagadnień publicznego prawa gospodarczego (K_U03)


K1: ma świadomość wagi współdziałania w obrocie gospodarczym (K_K04)

K2: ma świadomość znaczenia norm prawa publicznego gospodarczego oraz systemu organów ochrony prawnej dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa, w szczególności w sferze gospodarczej (K_K06)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.