Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-A35bPG-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka gospodarcza
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Laskowska
Prowadzący grup: Jolanta Laskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01: definiuje podstawowe pojęcia z zakresu polityki gospodarczej

U01: interpretuje problemy polityki gospodarczej

K01: ma świadomość rangi problemów gospodarki gospodarczej dla rozwoju gospodarczego kraju

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Goszka
Prowadzący grup: Witold Goszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - Zna i rozumie zależności pomiędzy kształtowaniem się systemu prawa a zmianami w społeczeństwie, gospodarce i kulturze, rozumie rolę państwa i organizacji międzynarodowych w procesach społecznych i gospodarczych (K_W07)

W02 - Ma elementarną wiedzę o zjawiskach ekonomicznych i zna podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii i zarządzania (K_W15)

U01 - Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk prawnych i administracyjnych i powiązanych z nimi dyscyplin w celu analizowania i rozwiązywania (K_U06)

U02 - Potrafi analizować przyczyny i przebieg oraz przewidywać następstwa działań podejmowanych w sferze społecznej i gospodarczej przez różne podmioty. (K_U07)

Jest przygotowany do realizacji projektów społecznych i uczestnictwa w instytucjach publicznych ze świadomością uwarunkowań prawnych i ekonomicznych (K-K03)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

podstawy mikro i makroekonomii

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.