Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Administracja wobec patologii społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-A36bAPS-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Administracja wobec patologii społecznych
Jednostka: Kolegium IV
Grupy: Administracja, 3 rok, 6 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Skinder
Prowadzący grup: Marcin Skinder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: Ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu administracji publicznej w odniesieniu do patologii społecznych, z uwzględnieniem form działania i zasad efektywnego zarządzania (K_W04)

W2: Zna i rozumie zależności pomiędzy kształtowaniem się systemu prawa a zmianami w społeczeństwie, gospodarce i kulturze, rozumie rolę państwa i organizacji międzynarodowych w kompensowaniu patologii społecznych (K_W07)

W3: Ma elementarną, uporządkowaną wiedzę o funkcjach państwa, strukturze i zadaniach organów państwa, w tym samorządu terytorialnego oraz organów Unii Europejskiej w zakresie patologii społecznych (K_W10)

U1: Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną różnych dyscyplin w celu analizowania i rozwiązywania na podstawowym poziomie problemów społecznych w zakresie patologii społecznych (K_U06)

U2: Potrafi analizować przyczyny i przebieg oraz przewidywać następstwa działań podejmowanych w sferze społecznej i gospodarczej przez różne podmioty w związku z niwelowaniem kwestii społecznych i patologii (K_U07)

K1: Jest przygotowany do realizacji projektów społecznych z zakresu patologii społecznych i uczestnictwa w instytucjach publicznych (K_K03)

K2: Docenia potrzebę współdziałania i solidarności w walce z patologiami społecznymi (K_K04)

K3: Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z funkcjonowaniem administracji publicznej i mediów masowych w odniesieniu do patologii społecznych (K_K08)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.