Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-A3Se-NP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium
Jednostka: Kolegium IV
Grupy: rok 3, kierunek administracja, NP
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 9.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Skinder
Prowadzący grup: Zbigniew Bukowski, Anna Folgier, Adam Jakuszewicz, Marek Jeleniewski, Sławomir Kamosiński, Tomasz Knepka, Anna Koziczak, Radosław Krajewski, Bartosz Rakoczy, Marcin Skinder, Janusz Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: Ma wiedzę o narzędziach wyszukiwawczych w zakresie nauk prawnych i administracyjnych oraz dyscyplin z nimi powiązanych (K_W09)

W2: Zna metodologię pracy umysłowej i podstawowe reguły pisania prac naukowych (K_W22)

U1: Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł i narzędzi wyszukiwawczych (K_U01)

U2: Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na konstruowanie i realizowanie prostych projektów badawczych, potrafi sformułować wnioski, opracować wyniki (K_U09)

U3: Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii (K_U10)

K1: Samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze (K_K02)

K2: Efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej wyniki (K_K05)

K3: Docenia znaczenie ochrony własności intelektualnej (K_K09)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wedeł-Domaradzka
Prowadzący grup: Zbigniew Bukowski, Radosław Krajewski, Marek Mrówczyński, Marcin Skinder, Janusz Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wedeł-Domaradzka
Prowadzący grup: Tomasz Bojar-Fijałkowski, Zbigniew Bukowski, Adam Jakuszewicz, Tomasz Knepka, Anna Koziczak, Radosław Krajewski, Marian Masternak, Marcin Skinder, Karol Smoter, Janusz Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: Ma wiedzę o narzędziach wyszukiwawczych w zakresie nauk prawnych i administracyjnych oraz dyscyplin z nimi powiązanych (K_W09)

W2: Zna metodologię pracy umysłowej i podstawowe reguły pisania prac naukowych (K_W22)

U1: Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł i narzędzi wyszukiwawczych (K_U01)

U2: Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na konstruowanie i realizowanie prostych projektów badawczych, potrafi sformułować wnioski, opracować wyniki (K_U09)

U3: Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii (K_U10)

K1: Samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze (K_K02)

K2: Efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej wyniki (K_K05)

K3: Docenia znaczenie ochrony własności intelektualnej (K_K09)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Biskup-Grabowska
Prowadzący grup: Katarzyna Biskup-Grabowska, Tomasz Bojar-Fijałkowski, Zbigniew Bukowski, Anna Folgier, Adam Jakuszewicz, Dagmara Jaroszewska-Choraś, Sławomir Kamosiński, Tomasz Knepka, Marian Masternak, Marcin Skinder, Janusz Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: Ma wiedzę o narzędziach wyszukiwawczych w zakresie nauk prawnych i administracyjnych oraz dyscyplin z nimi powiązanych (K_W09)

W2: Zna metodologię pracy umysłowej i podstawowe reguły pisania prac naukowych (K_W22)

U1: Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł i narzędzi wyszukiwawczych (K_U01)

U2: Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na konstruowanie i realizowanie prostych projektów badawczych, potrafi sformułować wnioski, opracować wyniki (K_U09)

U3: Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii (K_U10)

K1: Samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze (K_K02)

K2: Efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej wyniki (K_K05)

K3: Docenia znaczenie ochrony własności intelektualnej (K_K09)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.