Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia z elementami logiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-Ek11FL-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia z elementami logiki
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-11
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wojciech Torzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Łukasiewicz
Prowadzący grup: Dariusz Łukasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: posiada wiedzę z zakresu historii filozofii, elementów logiki oraz myśli społeczno-ekonomicznej (K_W15)

W2:zna zasadnicze stanowiska w teorii poznania, spory dotyczące sposobów argumentacji i rozstrzygania sporów (K_W15)

W3:swobodnie posługuje się pojęciami i doktrynami odnoszącymi się do filozoficznych podstaw ekonomii, w tym relacji między zjawiskami ekonomicznymi a innymi naukami (K_W01, K_W15)

W4: zna główne koncepcje filozoficzne dotyczące społeczeństwa, państwa, prawa, natury ludzkiej i relacji między społeczeństwem a jednostką (K_W01, K_W15)

U1: potrafi swobodnie posługiwać się pojęciami filozoficznymi i logicznymi w analizie tekstów naukowych (K_U09, K_U11)

U2: potrafi identyfikować problemy filozoficzne w tekstach i teoriach ekonomicznych (K_U09, K_U11)

U3:posiada umiejętność interpretacji dyskusji dotyczących zagadnień społecznych w kategoriach używanych w głównych koncepcjach społeczeństwa i państwa (K_U09, K_U11)

U4: umie odnieść koncepcje ekonomiczne do filozoficznych koncepcji jednostki i natury ludzkiej (K_U09, K_U11)

K1: posiada zdolność wyrażania swych myśli, poglądów i przekonań z poszanowaniem dla poglądów odmiennych od własnych (K_K02)

K2: posiada umiejętność etycznej oceny zachowań ludzkich w życiu społecznym i działalności naukowej (K_K04)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Torzewski
Prowadzący grup: Wojciech Torzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: posiada wiedzę z zakresu historii filozofii, elementów logiki oraz myśli społeczno-ekonomicznej (K_W15)

W2:zna zasadnicze stanowiska w teorii poznania, spory dotyczące sposobów argumentacji i rozstrzygania sporów (K_W15)

W3:swobodnie posługuje się pojęciami i doktrynami odnoszącymi się do filozoficznych podstaw ekonomii, w tym relacji między zjawiskami ekonomicznymi a innymi naukami (K_W01, K_W15)

W4: zna główne koncepcje filozoficzne dotyczące społeczeństwa, państwa, prawa, natury ludzkiej i relacji między społeczeństwem a jednostką (K_W01, K_W15)

U1: potrafi swobodnie posługiwać się pojęciami filozoficznymi i logicznymi w analizie tekstów naukowych (K_U09, K_U11)

U2: potrafi identyfikować problemy filozoficzne w tekstach i teoriach ekonomicznych (K_U09, K_U11)

U3:posiada umiejętność interpretacji dyskusji dotyczących zagadnień społecznych w kategoriach używanych w głównych koncepcjach społeczeństwa i państwa (K_U09, K_U11)

U4: umie odnieść koncepcje ekonomiczne do filozoficznych koncepcji jednostki i natury ludzkiej (K_U09, K_U11)

K1: posiada zdolność wyrażania swych myśli, poglądów i przekonań z poszanowaniem dla poglądów odmiennych od własnych (K_K02)

K2: posiada umiejętność etycznej oceny zachowań ludzkich w życiu społecznym i działalności naukowej (K_K04)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Torzewski
Prowadzący grup: Wojciech Torzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: posiada wiedzę z zakresu historii filozofii, elementów logiki oraz myśli społeczno-ekonomicznej (K_W15)

W2:swobodnie posługuje się pojęciami i doktrynami odnoszącymi się do filozoficznych podstaw ekonomii, w tym relacji między zjawiskami ekonomicznymi a innymi naukami (K_W01, K_W15)

W3: zna główne koncepcje filozoficzne dotyczące społeczeństwa, państwa, prawa, natury ludzkiej i relacji między społeczeństwem a jednostką (K_W01, K_W15)

U1: potrafi posługiwać się pojęciami filozoficznymi i logicznymi (K_U09, K_U11)

U2: umie odnieść koncepcje ekonomiczne do filozoficznych koncepcji jednostki i natury ludzkiej (K_U09, K_U11)

K1: posiada zdolność wyrażania swych poglądów z poszanowaniem dla poglądów odmiennych od własnych (K_K02)

K2: posiada umiejętność etycznej oceny zachowań ludzkich w życiu społecznym i działalności naukowej (K_K04)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.