Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka w ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-Ek1SwE-NP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka w ekonomii
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tatiana Walkowiak
Prowadzący grup: Tatiana Walkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01: Zna metody analizy i wykorzystania danych ekonomicznych za pomocą metod statystycznych (K_W05)

W02: Rozumie rolę i miejsce statystyki opisowej w analizach i badaniach ekonomicznych (K_W06)

U01: Posiada umiejętność wyboru odpowiedniej charakterystyki dla opisu wybranego aspektu rozkładu empirycznego jednej cechy,

zależności między cechami i dynamiki oraz potrafi zinterpretować miary statystyki opisowej (K_U01, K_U05, K_U10)

U02: Posiada podstawowe umiejętności samodzielnego analizowania i interpretacji zjawisk i procesów ilościowych w różnych dziedzinach

życia gospodarczego i społecznego (K_U02, K_U03, K_U05, K_U10)

U03: Posiada podstawową umiejętność prezentacji analizy i wyników badań empirycznych (K_U02, K_U03, K_U10)

K01: Potrafi samodzielnie rozszerzyć wiedzę i umiejętności ze statystyki opisowej do analiz i prognozowania gospodarczego i posługuje

się rzetelną, wiedzą w tym zakresie (K_K04, K_K05)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student stosuje zapis matematyczny odpowiadający wymaganiom 4 poziomu kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chmielewska
Prowadzący grup: Katarzyna Chmielewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

W01: Omawia metody analiz statystycznych i ich zastosowania w ekonomii (K_W05, K_W06)

U01: Dokonuje analizy struktury danych empirycznych, wyznacza miary tendencji centralnej, dyspersji, asymetrii i koncentracji i

interpretuje je (K_U01, K_U02, K_U05, K_U10)

U02: Bada współzależność cech statystycznych (K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U10)

U03: Przeprowadza wnioskowanie statystyczne dot. podstawowych parametrów rozkładu zmiennej losowej (K_U01, K_U02, K_U03,

K_U05, K_U10)

U04: Prezentuje dane empiryczne i wyniki badań empirycznych za pomocą wykresów i sprawozdań (K_U02, K_U03, K_U10)

K01: Samodzielnie i w zespole rozszerza wiedzę i umiejętności, stosuje metody statystyczne do prognozowania (K_K04, K_K05)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student stosuje zapis matematyczny odpowiadający wymaganiom 4 poziomu kształcenia. Posiada podstawową wiedzę i umiejętności z

zakresu rachunku prawdopodobieństwa.


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.