Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia integracji europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-Ek36EIE-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia integracji europejskiej
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Jaroszewska-Choraś
Prowadzący grup: Dagmara Jaroszewska-Choraś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe Efekty modułowe

K_W05 W 01: ma podstawową wiedzę związaną z ekonomią integracji europejskiej oraz determinantów warunkujących procesy oddziaływań międzynarodowych

K_W06 W02: posiada podstawową wiedzę na ekonomii integracji europejskiej oraz przeobrażeń społecznych, kulturowych i prawnych

K_W11 W 03: ma uporządkowaną wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz gospodarczych, przede wszystkim odnoszących się do integracji europejskiej a także o przyczynach i konsekwencjach tych zmian

K_U02 U 01: potrafi ocenić i interpretować sytuację społeczno-gospodarczą wykorzystując do tego wiedzę z zakresu ekonomii integracji europejskiej

K_U08 U 02: potrafi krytycznie oceniać społeczne i ekonomiczne konsekwencje decyzji gospodarczych oraz wpływ integracji europejskiej na gospodarkę UE

K_U10 U 03: posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych z zakresu ekonomii integracji europejskiej oraz prezentacji wyników badań ekonomicznych

K_K05 K 01 potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne, przede wszystkim związane z integracją europejską

K_K07 K 02 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu ekonomii integracji europejskiej w działaniach związanych z życiem gospodarczym


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student powinien znać podstawowe zagadnienia z zakresu prawa Unii Europejskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Knepka
Prowadzący grup: Tomasz Knepka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W05 Ma podstawową wiedzę dotyczącą rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz determinantów warunkujących procesy oddziaływań międzynarodowych.

K_W06 Posiada podstawową wiedzę na temat problemów gospodarki rynkowej oraz przeobrażeń społecznych, kulturowych i prawnych.

K_W11 Ma uporządkowaną wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz gospodarczych, a także o przyczynach i konsekwencjach tych zmian.

K_U02 Potrafi ocenić i interpretować sytuację społeczno-gospodarczą.

K_U08 Potrafi krytycznie oceniać społeczne i ekonomiczne konsekwencje decyzji gospodarczych.

K_U10 Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych z zakresu ekonomii i nauk pokrewnych oraz prezentacji wyników badań ekonomicznych.

K_K05 Potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne.

K_K07 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę ekonomiczną w działaniach związanych z życiem gospodarczym.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość podstaw ekonomii.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.