Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-Ek3AE-NP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza ekonomiczna
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dziawgo
Prowadzący grup: Ewa Dziawgo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie mechanizmów funkcjonowania gospodarki na poziomie kraju oraz narzędzi i instrumentów polityki gospodarczej i społecznej (realizuje efekt K_W03)

W2: posiada podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw, instytucji publicznych i finansowych, organizacji pozarządowych, banków (realizuje efekt K_W05)

W3: posiada uporządkowaną wiedzę matematyczną pozwalającą na jej stosowanie jej w naukach ekonomicznych i finansowych (realizuje efekt K_W07)

W4: zna metody wnioskowania, analiz i wyboru rozwiązań (realizuje efekt K_W09)

U1: potrafi dokonać obserwacji i prawidłowej interpretacji zjawisk ekonomicznych zachodzących w gospodarce rynkowej (realizuje efekt K_U01)

U2: potrafi ocenić i interpretować sytuację ekonomiczno-finansową w przedsiębiorstwie (realizuje efekt K_U01)

U3: potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii i powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych, społecznych oraz z zakresu zarządzania (realizuje efekt K_U05)

K1: rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego wynikającego ze zmienności otoczenia(realizuje efekt K_K01)

K2: potrafi zorganizować pracę swoją i zespołu, współdziałać oraz pełnić różne role w grupie (realizuje efekt K_K02)

K3: potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę ekonomiczną w działaniach związanych z życiem gospodarczym (realizuje efekt K_K07)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Rachunkowość, finanse przedsiębiorstw

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Antoszak
Prowadzący grup: Paweł Antoszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: Odtwarza uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie mechanizmów funkcjonowania gospodarki na poziomie kraju oraz narzędzi i instrumentów polityki gospodarczej i społecznej (realizuje efekt K_W03)

W2: Wybiera metody wnioskowania, analiz i wyboru rozwiązań (realizuje efekt K_W09)

W3: Objaśnia zasady analizy ekonomicznej stosowane w gospodarce rynkowej oraz zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości (realizuje efekt K_W14)

U1: Potrafi dokonać obserwacji i prawidłowej interpretacji zjawisk ekonomicznych zachodzących w gospodarce rynkowej (realizuje efekt K_U01)

U2: potrafi ocenić i interpretować sytuację ekonomiczno-finansową w przedsiębiorstwie (realizuje efekt K_U02)

U3: Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii i powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych, społecznych oraz z zakresu zarządzania (realizuje efekt K_U05)

K1: Jest chętny do ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego wynikającego ze zmienności otoczenia(realizuje efekt K_K01)

K2: Jest zdolny do zorganizowania pracy swojej i zespołu, współdziałać oraz pełnić różne role w grupie (realizuje efekt K_K02)

K3: Ma świadomość wykorzystywania zdobytej wiedzy ekonomicznej w działaniach związanych z życiem gospodarczym (realizuje efekt K_K07)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Rachunkowość, finanse przedsiębiorstw

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.