Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-Ek3SEM-NP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 15.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aldona Uziębło
Prowadzący grup: Maryla Bieniek-Majka, Marcin Borsuk, Ewa Dziawgo, Mirosław Geise, Sławomir Kamosiński, Grażyna Voss
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01: posiada podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych oraz ich miejsca w systemie nauk społecznych i relacjach z innymi

naukami [KW_01]

W02: zna i rozumie mechanizmy polityki finansowej, społecznej, gospodarczej oraz posiada podstawową wiedzę na temat problemów

gospodarki rynkowej oraz problemów społecznych, kulturowych i prawnych w Polsce i na świecie [KW_06]

U01: posiada umiejętność poszukiwania i korzystania z wiarygodnych źródeł informacji, potrafi korzystać ze źródeł bibliograficznych, w

tym elektronicznych [KU_02]

U02: potrafi zdefiniować i rozwiązywać zadania problemowe (studia przypadków, projekty, zadania) [KU_09]

U03: posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych z zakresu ekonomii oraz prezentacji wyników badań ekonomicznych [KU_10]

U04: posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim, posługując się terminologią ekonomiczną oraz

wykorzystując dorobek dyscyplin pokrewnych [KU_11]

K01:rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego wynikającego ze zmienności otoczenia [KK_01]

K02: potrafi doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, uzupełniać ją z profesjonalnych źródeł [KK_06]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.