Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-Fil12E-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 1, semestr 2, kierunek filozofia, SP
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bożena Listkowska, Wojciech Torzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwester Warzyński
Prowadzący grup: Ryszard Mordarski, Wojciech Torzewski, Sylwester Warzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - ma uporządkowaną znajomość i zrozumienie podstawowych zagadnień etycznych (K_W06)

W02 - zna idee i argumenty wybranych klasycznych etyków na podstawie samodzielnej lektury ich pism (K_W09)

U01 - czyta i interpretuje tekst o tematyce etycznej (K_U03)

U02 - słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów etycznych (K_U04)

U03 - rekonstruuje i konstruuje różnego rodzaju argumentacje etyczne (K_U20)

K01 - jest otwarty na nowe idee związane z problematyką etyczną i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów (K_K02)

K02- rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy i uczciwością w sytuacji prowadzenia sporu filozoficznego (K_K06)


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Torzewski
Prowadzący grup: Jarosław Jakubowski, Wojciech Torzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - ma uporządkowaną znajomość i zrozumienie podstawowych zagadnień etycznych (K_W06)

W02 - zna idee i argumenty wybranych klasycznych etyków na podstawie samodzielnej lektury ich pism (K_W09)

W03 - zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei moralnych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie (K_W13)

W04 - zna problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy (K_W16)

U01 - czyta i interpretuje tekst o tematyce etycznej (K_U03)

U02 - słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów etycznych (K_U04)

U03 - formułuje w mowie i na piśmie problemy etyczne, artykułuje własne poglądy w sprawach społ. i światopoglądowych (K_U12)

U04 - rekonstruuje i konstruuje różnego rodzaju argumentacje etyczne (K_U20)

K01 - jest otwarty na nowe idee związane z problematyką etyczną i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów (K_K02)

K02- ma świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych (K_K06)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Torzewski
Prowadzący grup: Jarosław Jakubowski, Wojciech Torzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - ma uporządkowaną znajomość i zrozumienie podstawowych zagadnień etycznych (K_W06)

W02 - zna idee i argumenty wybranych klasycznych etyków na podstawie samodzielnej lektury ich pism (K_W09)

W03 - zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei moralnych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie (K_W13)

W04 - zna problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy (K_W16)

U01 - czyta i interpretuje tekst o tematyce etycznej (K_U03)

U02 - słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów etycznych (K_U04)

U03 - formułuje w mowie i na piśmie problemy etyczne, artykułuje własne poglądy w sprawach społ. i światopoglądowych (K_U12)

U04 - rekonstruuje i konstruuje różnego rodzaju argumentacje etyczne (K_U20)

K01 - jest otwarty na nowe idee związane z problematyką etyczną i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów (K_K02)

K02- ma świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych (K_K06)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.