Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Epistemologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-Fil24E-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Epistemologia
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 2, semestr 4, kierunek filozofia, SP
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Chlewicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Chlewicki
Prowadzący grup: Maciej Chlewicki, Wojciech Torzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – student ma podstawową wiedzę na temat miejsca i znaczenia filozofii oraz jej specyfiki metodologicznej w aspekcie epistemologii w jej relacji do innych nauk i sposobów poznania i uzasadniania wiedzy (K_W02)

W02 – ma uporządkowaną wiedzę na temat epistemologii i jej relacji do innych dyscyplin filozoficznych (K_W06)

W03 – zna idee i argumenty najważniejszych autorów w zakresie teorii poznania w oparciu o samodzielną lekturę ich pism (K_W09)

U01 - słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych z obszaru problematyki epistemologicznej (K_U04)

U02 – analizuje argumenty epistemologiczne, identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia (K_U06)

K01 – zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności z zakresu epistemologii jako podstawowej dyscypliny filozoficznej oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju w tym zakresie

K02 – wykazuje otwartość na nowe idee i zdolność do zmiany poglądów w oparciu o racjonalną krytykę poglądów dotychczasowych i dostateczne racje na rzecz poglądów nowych (K_K02)

K03 – wykazuje inicjatywę i świadomą potrzebę samodzielnego dostrzegania i rozwiązywania nowych sytuacji i problemów (K_K03)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Chlewicki
Prowadzący grup: Maciej Chlewicki, Jarosław Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – student ma podstawową wiedzę na temat miejsca i znaczenia filozofii oraz jej specyfiki metodologicznej w aspekcie epistemologii w jej relacji do innych nauk i sposobów poznania i uzasadniania wiedzy (K_W02)

W02 – ma uporządkowaną wiedzę na temat epistemologii i jej relacji do innych dyscyplin filozoficznych (K_W06)

W03 – zna idee i argumenty najważniejszych autorów w zakresie teorii poznania w oparciu o samodzielną lekturę ich pism (K_W09)

U01 - słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych z obszaru problematyki epistemologicznej (K_U04)

U02 – analizuje argumenty epistemologiczne, identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia (K_U06)

K01 – zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności z zakresu epistemologii jako podstawowej dyscypliny filozoficznej oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju w tym zakresie

K02 – wykazuje otwartość na nowe idee i zdolność do zmiany poglądów w oparciu o racjonalną krytykę poglądów dotychczasowych i dostateczne racje na rzecz poglądów nowych (K_K02)

K03 – wykazuje inicjatywę i świadomą potrzebę samodzielnego dostrzegania i rozwiązywania nowych sytuacji i problemów (K_K03)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Chlewicki
Prowadzący grup: Maciej Chlewicki, Jarosław Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – student ma podstawową wiedzę na temat miejsca i znaczenia filozofii oraz jej specyfiki metodologicznej w aspekcie epistemologii w jej relacji do innych nauk i sposobów poznania i uzasadniania wiedzy (K_W02)

W02 – ma uporządkowaną wiedzę na temat epistemologii i jej relacji do innych dyscyplin filozoficznych (K_W06)

W03 – zna idee i argumenty najważniejszych autorów w zakresie teorii poznania w oparciu o samodzielną lekturę ich pism (K_W09)

U01 - słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych z obszaru problematyki epistemologicznej (K_U04)

U02 – analizuje argumenty epistemologiczne, identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia (K_U06)

K01 – zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności z zakresu epistemologii jako podstawowej dyscypliny filozoficznej oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju w tym zakresie

K02 – wykazuje otwartość na nowe idee i zdolność do zmiany poglądów w oparciu o racjonalną krytykę poglądów dotychczasowych i dostateczne racje na rzecz poglądów nowych (K_K02)

K03 – wykazuje inicjatywę i świadomą potrzebę samodzielnego dostrzegania i rozwiązywania nowych sytuacji i problemów (K_K03)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.