Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia współczesna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-Fil36FW-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia współczesna
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 3, semestr 6, kierunek filozofia, SP
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bożena Listkowska, Dariusz Łukasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Torzewski
Prowadzący grup: Wojciech Torzewski, Sylwester Warzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 ma podstawową wiedzę na temat głównych kierunków filozofii współczesnej (K_W07)

W02 ma wiedzę na temat kierunków filozofii współczesnej pod względem realizowanych w nich subdyscyplin filozoficznych (K_W05)

W03 zna podstawowe idee i argumenty formułowane w ramach fil. współcz. na podstawie samodzielnej lektury (K_W09)

U01 interpretuje, na poziomie podstawowym, wybrane teksty filozofii współczesnej (K_U03)

U02 formułuje wypowiedź pisemną lub ustną, w której poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną (K_U05)

U03 analizuje argumenty formułowane w wybranych tekstach filozofii współczesnej (K_U06)

U04 wykrywa proste zależności między kształtowaniem się idei filozofii współczesnej a procesami społecznymi i kulturowymi (K_U11)

K01 na podstawie analizy nowych sytuacji formułuje propozycje ich rozwiązania (K_K03)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

podstawowa znajomość kierunków filozofii w aspekcie historycznym i systematycznym uzyskana na przedmiotach: "wprowadzenie do filozofii" oraz "historia filozofii"

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Torzewski
Prowadzący grup: Wojciech Torzewski, Sylwester Warzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 ma podstawową wiedzę na temat głównych kierunków filozofii współczesnej (K_W07)

W02 ma wiedzę na temat kierunków filozofii współczesnej pod względem realizowanych w nich subdyscyplin filozoficznych (K_W05)

W03 zna podstawowe idee i argumenty formułowane w ramach fil. współcz. na podstawie samodzielnej lektury (K_W09)

U01 interpretuje, na poziomie podstawowym, wybrane teksty filozofii współczesnej (K_U03)

U02 formułuje wypowiedź pisemną lub ustną, w której poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną (K_U05)

U03 analizuje argumenty formułowane w wybranych tekstach filozofii współczesnej (K_U06)

U04 wykrywa proste zależności między kształtowaniem się idei filozofii współczesnej a procesami społecznymi i kulturowymi (K_U11)

K01 na podstawie analizy nowych sytuacji formułuje propozycje ich rozwiązania (K_K03)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

podstawowa znajomość kierunków filozofii w aspekcie historycznym i systematycznym uzyskana na przedmiotach: "wprowadzenie do filozofii" oraz "historia filozofii"

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Siwiec
Prowadzący grup: Marek Siwiec, Sylwester Warzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.