Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-Kr11PK-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo karne
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Krajewski
Prowadzący grup: Agnieszka Kilińska-Pękacz, Radosław Krajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA

W01: zna i rozumie miejsce prawa karnego w polskim systemie prawnym (K_W05).

W02: zna i rozumie cechy człowieka determinujące popełnianie przestępstw, stawanie się ich ofiarą, podejmowanie zachowań patologicznych, w tym autodestrukcyjnych (K_W06).

W03: zna rodzaje struktur społecznych, instytucji oraz norm i zasad w zakresie prawa karnego, w oparciu o które one funkcjonują w sferze determinowania, zapobiegania i zwalczania przestępczości (K_W07).

UMIEJĘTNOŚCI

U01: potrafi posługiwać się systemem prawa polskiego, w szczególności prawa karnego, który dotyczy rozpoznawania, przeciwdziałania i zwalczania przestępczości oraz innych zjawisk patologicznych (K_U04).

U02: potrafi odnaleźć i przeanalizować orzecznictwo i piśmiennictwo odnoszące się do określonych stanów faktycznych i prawnych w zakresie prawa karnego(K_U06).

U03: potrafi sporządzać pisma procesowe w sprawach karnych, a także podejmować czynności procesowe sprawach karnych (K_U07).

U04: potrafi komunikować się przy użyciu specjalistycznej terminologii z zakresu prawa karnego (K_U09).

KOMPETENCJE

K01: jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy z zakresu prawa karnego (K_K02).

K02: jest gotów do odpowiedzialnego, zgodnego z prawem, pełnienia ról zawodowych, w szczególności w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości i innych zjawisk patologicznych (K_K06.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Krajewski
Prowadzący grup: Agnieszka Kilińska-Pękacz, Radosław Krajewski, Justyna Ożóg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA

W01: zna i rozumie miejsce prawa karnego w polskim systemie prawnym (K_W05).

W02: zna i rozumie cechy człowieka determinujące popełnianie przestępstw, stawanie się ich ofiarą, podejmowanie zachowań patologicznych, w tym autodestrukcyjnych (K_W06).

W03: zna rodzaje struktur społecznych, instytucji oraz norm i zasad w zakresie prawa karnego, w oparciu o które one funkcjonują w sferze determinowania, zapobiegania i zwalczania przestępczości (K_W07).

UMIEJĘTNOŚCI

U01: potrafi posługiwać się systemem prawa polskiego, w szczególności prawa karnego, który dotyczy rozpoznawania, przeciwdziałania i zwalczania przestępczości oraz innych zjawisk patologicznych (K_U04).

U02: potrafi odnaleźć i przeanalizować orzecznictwo i piśmiennictwo odnoszące się do określonych stanów faktycznych i prawnych w zakresie prawa karnego(K_U06).

U03: potrafi sporządzać pisma procesowe w sprawach karnych, a także podejmować czynności procesowe sprawach karnych (K_U07).

U04: potrafi komunikować się przy użyciu specjalistycznej terminologii z zakresu prawa karnego (K_U09).

KOMPETENCJE

K01: jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy z zakresu prawa karnego (K_K02).

K02: jest gotów do odpowiedzialnego, zgodnego z prawem, pełnienia ról zawodowych, w szczególności w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości i innych zjawisk patologicznych (K_K06.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Krajewski
Prowadzący grup: Agnieszka Kilińska-Pękacz, Radosław Krajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA

W01: zna i rozumie miejsce prawa karnego w polskim systemie prawnym (K_W05).

W02: zna i rozumie cechy człowieka determinujące popełnianie przestępstw, stawanie się ich ofiarą, podejmowanie zachowań patologicznych, w tym autodestrukcyjnych (K_W06).

W03: zna rodzaje struktur społecznych, instytucji oraz norm i zasad w zakresie prawa karnego, w oparciu o które one funkcjonują w sferze determinowania, zapobiegania i zwalczania przestępczości (K_W07).

UMIEJĘTNOŚCI

U01: potrafi posługiwać się systemem prawa polskiego, w szczególności prawa karnego, który dotyczy rozpoznawania, przeciwdziałania i zwalczania przestępczości oraz innych zjawisk patologicznych (K_U04).

U02: potrafi odnaleźć i przeanalizować orzecznictwo i piśmiennictwo odnoszące się do określonych stanów faktycznych i prawnych w zakresie prawa karnego(K_U06).

U03: potrafi sporządzać pisma procesowe w sprawach karnych, a także podejmować czynności procesowe sprawach karnych (K_U07).

U04: potrafi komunikować się przy użyciu specjalistycznej terminologii z zakresu prawa karnego (K_U09).

KOMPETENCJE

K01: jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy z zakresu prawa karnego (K_K02).

K02: jest gotów do odpowiedzialnego, zgodnego z prawem, pełnienia ról zawodowych, w szczególności w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości i innych zjawisk patologicznych (K_K06.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Bilans pracy studenta:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

udział w wykładach 15 h

udział w ćwiczeniach 15 h


Samodzielna praca studenta (przykładowa forma pracy studenta)

przygotowanie do ćwiczeń 45 h

przygotowanie do kolokwiów i zaliczenia 60 h

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.