Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wiktymologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-Kr23W-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wiktymologia
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kilińska-Pękacz
Prowadzący grup: Agnieszka Kilińska-Pękacz, Jarosław Wyrębski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01: zna podstawowe zagadnienia teoretyczne z zakresu wiktymologii oraz techniki wyszukiwania wiedzy jej dotyczącej (K_W02).

W02: zna i rozumie cechy człowieka determinujące popełnianie przestępstw, oraz stawanie się ofiarą przestępstwa (K_W06).

W03: zna i rozumie społeczne, filozoficzne i etyczne oraz psychologiczne uwarunkowania kryminologii i jej elementów, w szczególności wiktymologii. (K_W11).

U01: potrafi identyfikować problemy, zjawiska i procesy w zakresie wiktymologii wpływające na przestępczość i inne zjawiska patologiczne oraz wykorzystywać wiedzę teoretyczną w praktycznym rozwiązywaniu problemów ich dotyczących w szczególności ich zapobieganiu i zwalczaniu.(K_U02)

U02: potrafi komunikować się przy użyciu specjalistycznej terminologii z zakresu wiktymologii( K_U09).

U03: potrafi brać udział w debacie, wykorzystując do tego wiedzę na temat wiktymologii.( K_U10).

K01: jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych w ramach zapobiegania i zwalczania przestępczości, w tym przede wszystkim zapobieganie nieprawidłowym procesom i zjawiskom, których wynikiem są różnorodne formy pokrzywdzenia.(K_K03)

K02: jest przygotowany do przedsiębiorczego myślenia oraz działania w zakresie zwalczania nieprawidłowych procesów i zjawisk, których wynikiem są różnorodne formy pokrzywdzenia. (K_K05).

K03: jest gotów do odpowiedzialnego, zgodnego z prawem, pełnienia ról zawodowych w zakresie zapobiegania i zwalczania nieprawidłowych procesów i zjawisk, których wynikiem są różnorodne formy pokrzywdzenia (K_K06).


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

kryminologia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.