Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biznesplan

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-PwB12bBp-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biznesplan
Jednostka: Kolegium IV
Grupy: Prawo w biznesie, 1 rok, 2 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miłosz Chruściel
Prowadzący grup: Miłosz Chruściel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: wykazuje znajomość procesu zarządzania działalnością gospodarczą i jej miejscem w otoczeniu biznesu, zna podstawowe pojęcia z zakresu procesu tworzenia własnego przedsiębiorstwa (K_W04, K_W06)

U1: potrafi sprawnie budować struktury różnego typu form działalności gospodarczej oraz dostosować jej kształt do warunków ekonomicznych gospodarki (K_U02, K_U03)

U2: potrafi sprawnie budować struktury i zarządzać przedsiębiorstwem (K_U08, K_U11)

U3: potrafi komunikować się przy użyciu terminologii związanej z procesem zarządzania przedsiębiorstwem (K_U08, K_U02)

K1: urzeczywistnia wiedzę związaną z narzędziami służącymi do konstruowania efektywnego biznesplanu (K_K05)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

prawo gospodarcze

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Kubanek
Prowadzący grup: Anita Kubanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W06 zna i rozumie istotę i cechy działalności człowieka polegającej na podejmowaniu, prowadzeniu i obsłudze biznesu zgodnie ze standardami prawnymi w ramach gospodarki wolnorynkowej, w tym zasady organizacji działalności gospodarczej, zarządzania strukturami i zespołami ludzkimi, współpracy biznesu z otoczeniem

K_U02 potrafi identyfikować problemy, zjawiska i procesy gospodarcze oraz wykorzystywać wiedzę teoretyczną w praktycznym rozwiazywaniu problemów związanych z działalnością w biznesie

K_U03 potrafi prognozować zmiany w gospodarce i następujące w związku z nimi zmiany prawa z wykorzystaniem metod właściwych naukom prawnym oraz ekonomicznym

K_U11 potrafi planować prowadzenie i obsługę biznesu w perspektywie prawnej i zarządczej

K_K05 jest przygotowany do przedsiębiorczego myślenia i działania w oparciu o wiedzę z zakresu prawa i zarządzania

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw - prawo gospodarcze, prawo konstytucyjne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Kubanek
Prowadzący grup: Anita Kubanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W06 zna i rozumie istotę i cechy działalności człowieka polegającej na podejmowaniu, prowadzeniu i obsłudze biznesu zgodnie ze standardami prawnymi w ramach gospodarki wolnorynkowej, w tym zasady organizacji działalności gospodarczej, zarządzania strukturami i zespołami ludzkimi, współpracy biznesu z otoczeniem

K_U02 potrafi identyfikować problemy, zjawiska i procesy gospodarcze oraz wykorzystywać wiedzę teoretyczną w praktycznym rozwiazywaniu problemów związanych z działalnością w biznesie

K_U03 potrafi prognozować zmiany w gospodarce i następujące w związku z nimi zmiany prawa z wykorzystaniem metod właściwych naukom prawnym oraz ekonomicznym

K_U11 potrafi planować prowadzenie i obsługę biznesu w perspektywie prawnej i zarządczej

K_K05 jest przygotowany do przedsiębiorczego myślenia i działania w oparciu o wiedzę z zakresu prawa i zarządzania

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw - prawo gospodarcze, prawo konstytucyjne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.