Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo gospodarcze publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-PwB1PGP-NP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo gospodarcze publiczne
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Wiśniewski
Prowadzący grup: Miłosz Chruściel, Janusz Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: zna podstawowe zagadnienia teoretyczne z zakresu prawa gospodarczego publicznego, techniki wyszukiwania przepisów prawnych, orzecznictwa i piśmiennictwa prawniczego oraz metody i zasady wykładni przepisów prawnych (K_W02)

W2: zna i rozumie miejsce publicznego prawa gospodarczego w systemie nauk oraz rolę prawa w prowadzeniu i obsłudze biznesu (K_W03)

W3: zna rodzaje struktur społecznych, instytucji oraz norm i zasad publicznego prawa gospodarczego, w oparciu o które one funkcjonują w sferze gospodarki oraz rozumie ich wpływ na działania aktorów społecznych (K_W07)

W4: zna i rozumie pojęcia i instytucje z zakresu publicznego prawa gospodarczego z uwzględnieniem konkretnych rozwiązań normatywnych prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej, w szczególności mających zastosowanie w prowadzeniu działalności gospodarczej (K_W09)

U1: potrafi posługiwać się systemem prawa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem publicznego prawa gospodarczego (K_U04)

U2: potrafi wyszukiwać przepisy prawne publicznego prawa gospodarczego, ustalać zakres ich obowiązywania z uwzględnieniem dokonanych nowelizacji, interpretować je zgodnie z regułami wykładni (K_U05)

U3: potrafi odnaleźć i przeanalizować orzecznictwo i piśmiennictwo prawnicze z zakresu publicznego prawa gospodarczego, odnoszące się do określonych stanów faktycznych i prawnych (K_U06)

K1: jest gotów do oceny posiadanej wiedzy w zakresie publicznego prawa gospodarczego niezbędnej do prowadzenia i obsługi biznesu, zwłaszcza przez pryzmat jej obszerności, skomplikowania oraz zmian w prawie (K_K01)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowakowska
Prowadzący grup: Anita Kubanek, Anna Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: zna metody i dyrektywy wykładni norm prawa publicznego gospodarczego oraz zasady korzystania w toku tego procesu z orzecznictwa i literatury przedmiotu (K_W02)

W2: rozumie istotę publicznoprawnej metody regulacji stosunków gospodarczych (K_W03)

W3: zna podstawowe instytucje prawne oraz terminologię z zakresu publicznego prawa gospodarczego warunkujące podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (K_W07)

W4: potrafi wskazać zależności między publicznym prawem gospodarczym a prawem Unii Europejskiej oraz przedstawić typowe dla nich rozwiązania normatywne, które można zastosować w prowadzeniu działalności gospodarczej (K_W09)


U1: potrafi odnaleźć i przeanalizować zgodnie z zasadami wykładni przepisy prawne określające warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (K_U04, K_U05)

U2: potrafi dokonać analizy orzecznictwa i piśmiennictwa dotyczącego określonych sytuacji prawnych podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym (K_U06)


K1: jest gotów do oceny przyswojonej wiedzy w zakresie publicznego prawa gospodarczego oraz potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, aby w sposób profesjonalny wykonywać pracę związaną z prowadzeniem i obsługą działalności gospodarczej (K_K01)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowakowska
Prowadzący grup: Anita Kubanek, Anna Nowakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: zna metody i dyrektywy wykładni norm prawa publicznego gospodarczego oraz zasady korzystania w toku tego procesu z orzecznictwa i literatury przedmiotu (K_W02)

W2: rozumie istotę publicznoprawnej metody regulacji stosunków gospodarczych (K_W03)

W3: zna podstawowe instytucje prawne oraz terminologię z zakresu publicznego prawa gospodarczego warunkujące podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (K_W07)

W4: potrafi wskazać zależności między publicznym prawem gospodarczym a prawem Unii Europejskiej oraz przedstawić typowe dla nich rozwiązania normatywne, które można zastosować w prowadzeniu działalności gospodarczej (K_W09)


U1: potrafi odnaleźć i przeanalizować zgodnie z zasadami wykładni przepisy prawne określające warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (K_U04, K_U05)

U2: potrafi dokonać analizy orzecznictwa i piśmiennictwa dotyczącego określonych sytuacji prawnych podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym (K_U06)


K1: jest gotów do oceny przyswojonej wiedzy w zakresie publicznego prawa gospodarczego oraz potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, aby w sposób profesjonalny wykonywać pracę związaną z prowadzeniem i obsługą działalności gospodarczej (K_K01)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.