Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo administracyjne w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-PwB23PA-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo administracyjne w biznesie
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Bukowski
Prowadzący grup: Katarzyna Biskup-Grabowska, Zbigniew Bukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: zna podstawowe zagadnienia teoretyczne z zakresu prawa administracyjnego, techniki wyszukiwania przepisów prawnych, orzecznictwa i piśmiennictwa prawniczego oraz metody i zasady wykładni przepisów

W2: zna i rozumie miejsce nauk prawnych w systemie nauk oraz rolę prawa administracyjnego w prowadzeniu i obsłudze biznesu

W3: zna i rozumie podstawowe pojęcia prawa administracyjnego oraz rozpoznaje formy aktywności administracji publicznej

W4: potrafi opisać część ustrojową prawa administracyjnego, a co za tym idzie wskazać zadania organów mające wpływ na działalność gospodarczą

U1: potrafi klasyfikować źródła prawa administracyjnego co jest niezbędne z punktu widzenia biznesowego

U2: potrafi przypisać zadania poszczególnym podmiotom administracji publicznej

U3: potrafi wyszukiwać przepisy prawne z zakresu prawa administracyjnego, ustalać zakres ich obowiązywania z uwzględnieniem dokonanych nowelizacji, interpretować je zgodnie z regułami wykładni

K1: jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy z zakresu prawa administracyjnego dla sprawnego i bezpiecznego prowadzenia biznesu

K2: jest gotów do odpowiedzialnego i zgodnego z prawem pełnienia roli przedsiębiorcy bądź osoby obsługującej przedsiębiorców w zakresie związanym aspektami prawnoadministracyjnymi

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

przedmioty wprowadzające: prawoznawstwo

Wymagania wstępne: opanowanie siatki pojęciowej z zakresu prawoznawstwa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Bukowski
Prowadzący grup: Zbigniew Bukowski, Teresa Rosińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: zna podstawowe zagadnienia teoretyczne z zakresu prawa administracyjnego, techniki wyszukiwania przepisów prawnych, orzecznictwa i piśmiennictwa prawniczego oraz metody i zasady wykładni przepisów

W2: zna i rozumie miejsce nauk prawnych w systemie nauk oraz rolę prawa administracyjnego w prowadzeniu i obsłudze biznesu

W3: zna i rozumie podstawowe pojęcia prawa administracyjnego oraz rozpoznaje formy aktywności administracji publicznej

W4: potrafi opisać część ustrojową prawa administracyjnego, a co za tym idzie wskazać zadania organów mające wpływ na działalność gospodarczą

U1: potrafi klasyfikować źródła prawa administracyjnego co jest niezbędne z punktu widzenia biznesowego

U2: potrafi przypisać zadania poszczególnym podmiotom administracji publicznej

U3: potrafi wyszukiwać przepisy prawne z zakresu prawa administracyjnego, ustalać zakres ich obowiązywania z uwzględnieniem dokonanych nowelizacji, interpretować je zgodnie z regułami wykładni

K1: jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy z zakresu prawa administracyjnego dla sprawnego i bezpiecznego prowadzenia biznesu

K2: jest gotów do odpowiedzialnego i zgodnego z prawem pełnienia roli przedsiębiorcy bądź osoby obsługującej przedsiębiorców w zakresie związanym aspektami prawnoadministracyjnymi

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

przedmioty wprowadzające: prawoznawstwo

Wymagania wstępne: opanowanie siatki pojęciowej z zakresu prawoznawstwa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.