Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo podatkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-PwB23PP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo podatkowe
Jednostka: Kolegium IV
Grupy: Prawo w biznesie, 2 rok, 3 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Smoter
Prowadzący grup: Tomasz Knepka, Karol Smoter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: zna podstawowe zagadnienia teoretyczne z zakresu prawa podatkowego, techniki wyszukiwania przepisów prawnych, orzecznictwa i piśmiennictwa prawniczego oraz metody i zasady wykładni przepisów prawnych z zakresu prawa podatkowego (K_W03)

W2: zna rodzaje struktur społecznych prowadzących do ukształtowania stosunku podatkowoprawnego, instytucji oraz norm i zasad prawa podatkowego, w oparciu o które one funkcjonują w sferze gospodarki oraz rozumie ich wpływ na działania aktorów społecznych (K_W07)

W3: zna i rozumie pojęcia i instytucje z zakresu poszczególnych gałęzi prawa publicznego i powiązań prawa podatkowego z gałęziami prawa prywatnego z uwzględnieniem konkretnych rozwiązań normatywnych polskiego prawa podatkowego i prawa podatkowego Unii Europejskiej, w szczególności mających zastosowanie w prowadzeniu działalności gospodarczej (K_W09)

U1: potrafi posługiwać się systemem prawa podatkowego umiejscowionym w systemie prawa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem tych jego dziedzin, które dotyczą prowadzenia i obsługi biznesu (K_U04)

U2: potrafi identyfikować zjawiska gospodarcze i instytucje społeczne dotyczące stosunku podatkowoprawnego, ich ugruntowanie w prawie podatkowym oraz w związku ze zmianami w prawie, z wykorzystaniem metod właściwych dla nauk prawnych oraz nauk o zarządzaniu (K_U05)

U3: potrafi wyszukiwać przepisy prawne, ustalać zakres ich obowiązywania z uwzględnieniem dokonanych nowelizacji, interpretować je zgodnie z regułami wykładni (K_U06)

K1: jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy z zakresu prawa podatkowego dla sprawnego i bezpiecznego prowadzenia biznesu (K_K01)

K2: jest gotów do odpowiedzialnego, zgodnego z prawem, pełnienia roli przedsiębiorcy oraz osoby obsługującej przedsiębiorców, w tym ponoszenia ciężarów wynikających z prawa podatkowego (K_K06)Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Prawoznawstwo, prawo gospodarcze publiczne, makroekonomia, mikroekonomia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Szwajdler
Prowadzący grup: Tomasz Knepka, Paweł Szwajdler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.