Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrostruktury społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-S12MS-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrostruktury społeczne
Jednostka: Kolegium IV
Grupy: Socjologia, 1 rok, 2 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Janiszewska, Andrzej Tarczyński
Prowadzący grup: Joanna Janiszewska, Andrzej Tarczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – posiada znajomość poszczególnych rodzajów małych struktur społecznych

W02 - zna i rozumie zależności między jednostką ludzką a społeczeństwem oraz zna podstawowe mechanizmy społecznego zachowania człowieka w układach mikrospołecznych

W03 – zna podstawowe rodzaje grup społecznych i rozumie ich specyfikę


U01 – potrafi interpretować i wyjaśniać mechanizmy psychospołeczne określające działanie człowieka w małych grupach i układach odniesienia

U02 –posiada umiejętność posługiwania się podstawowymi pojęciami socjologicznymi w zakresie mikrostruktur i osobowości społecznej

K01 – potrafi ocenić przydatność zdobytej wiedzy do utrzymania lub stymulowania prawidłowych więzi środowisku społecznym


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Tarczyński
Prowadzący grup: Anna Kokocińska, Andrzej Tarczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe; KW_03, KW_04, KW_11, KU_02, KU_03, KK_02

Efekty przedmiotowe:

W01 - zna podstawowe rodzaje grup społecznych i rozumie ich specyfikę

W02 – posiada znajomość poszczególnych rodzajów małych struktur społecznych

W03 - zna i rozumie zależności między jednostką ludzką a społeczeństwem oraz zna podstawowe mechanizmy społecznego zachowania człowieka w układach mikrospołecznych

U01 – potrafi interpretować i wyjaśniać mechanizmy psychospołeczne określające działanie człowieka w małych grupach i układach odniesienia

U02 –posiada umiejętność posługiwania się podstawowymi pojęciami socjologicznymi w zakresie mikrostruktur i osobowości społecznej

K01 – potrafi ocenić przydatność zdobytej wiedzy do utrzymania lub stymulowania prawidłowych więzi środowisku społecznym


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Tarczyński
Prowadzący grup: Joanna Janiszewska, Andrzej Tarczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe; KW_03, KW_04, KW_11, KU_02, KU_03, KK_02

Efekty przedmiotowe:

W01 - zna podstawowe rodzaje grup społecznych i rozumie ich specyfikę

W02 – posiada znajomość poszczególnych rodzajów małych struktur społecznych

W03 - zna i rozumie zależności między jednostką ludzką a społeczeństwem oraz zna podstawowe mechanizmy społecznego zachowania człowieka w układach mikrospołecznych

U01 – potrafi interpretować i wyjaśniać mechanizmy psychospołeczne określające działanie człowieka w małych grupach i układach odniesienia

U02 –posiada umiejętność posługiwania się podstawowymi pojęciami socjologicznymi w zakresie mikrostruktur i osobowości społecznej

K01 – potrafi ocenić przydatność zdobytej wiedzy do utrzymania lub stymulowania prawidłowych więzi środowisku społecznym


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Tarczyński
Prowadzący grup: Anna Kokocińska, Andrzej Tarczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe; KW_03, KW_04, KW_11, KU_02, KU_03, KK_02

Efekty przedmiotowe:

W01 - zna podstawowe rodzaje grup społecznych i rozumie ich specyfikę

W02 – posiada znajomość poszczególnych rodzajów małych struktur społecznych

W03 - zna i rozumie zależności między jednostką ludzką a społeczeństwem oraz zna podstawowe mechanizmy społecznego zachowania człowieka w układach mikrospołecznych

U01 – potrafi interpretować i wyjaśniać mechanizmy psychospołeczne określające działanie człowieka w małych grupach i układach odniesienia

U02 –posiada umiejętność posługiwania się podstawowymi pojęciami socjologicznymi w zakresie mikrostruktur i osobowości społecznej

K01 – potrafi ocenić przydatność zdobytej wiedzy do utrzymania lub stymulowania prawidłowych więzi środowisku społecznym


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak wymagań wstępnych

Bilans pracy studenta:

wysłuchanie wykładu - (30h); udział w ćwiczeniach(30h); lektura tekstów do ćwiczeń(30h); przygotowanie monografii (w zespołach) - 25 h; przygotowanie do egzaminu-(45h) - 160h(6 pkt ECTS)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.