Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-S23ST-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dziawgo
Prowadzący grup: Ewa Dziawgo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: zna i rozumie podstawowe etapy procesu badawczego (KW_07)

U1: opracowuje, interpretuje i prezentuje wyniki z badań (KU_12)

U2: potrafi wskazać obszary wykorzystania badań i kierunki dalszych badań (KU_13)

K1: wykazuje gotowość do podejmowania wyzwań zawodowych (KK_03)Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiedza oraz praktyczne umiejętności z zakresu matematyki, w szczególności arytmetyki i rachunku prawdopodobieństwa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tatiana Walkowiak
Prowadzący grup: Tatiana Walkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01: Zna metody opisu statystycznego jednowymiarowego rozkładu empirycznego (miary tendencji centralnej, miary zmienności, miary asymetrii i koncentracji) (KW_06)

W02: Zna metody opisu statystycznego związku pomiędzy dwoma cechami (budowa tablicy korelacyjnej, mierniki zależności stochastycznej i korelacyjnej) oraz metody analizy rozwoju zjawiska w czasie (miary dynamiki i analiza szeregów czasowych) (KW_06, KW_07)

U01: Posiada umiejętność wyboru odpowiedniej charakterystyki dla opisu wybranego aspektu rozkładu empirycznego jednej cechy, zależności między cechami i dynamiki oraz potrafi zinterpretować miary statystyki opisowej (KU_12, KU_13)

U02: Posiada podstawowe umiejętności samodzielnego analizowania i interpretacji zjawisk i procesów ilościowych w różnych dziedzinach życia gospodarczego i społecznego (w oparciu o zbiorowość generalną) (KU_12, KU_13)

U03: Posiada podstawową umiejętność prezentacji analizy i wyników badań empirycznych (KU_12)

K01: Postępuje zgodnie z zasadami etyki, jest gotowy do komunikowani się i współpracy (KK_03)Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiedza oraz praktyczne umiejętności z zakresu matematyki, stosuje zapis matematyczny odpowiadający wymaganiom 4 poziomu kształcenia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.