Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Migracje jako czynnik zmiany społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-S36MJCZS-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Migracje jako czynnik zmiany społecznej
Jednostka: Kolegium IV
Grupy: rok 3, semestr 6, kierunek socjologia, SP
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Janiszewska
Prowadzący grup: Joanna Janiszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 ma wiedzę o grupach społecznych i procesach ich dotyczących

W02 umie rozpoznać procesy zmian społecznych

W03 zna biologiczne, kulturowe i ekonomiczne podstawy życia społecznego

W04 zna mechanizmy życia gospodarczego

U01 umie analizować współczesne zjawiska socjologiczne za pomocą teorii socjologicznych

U02 rozumie i analizuje przyczyny zjawisk socjologicznych, kulturowych, politycznych i gospodarczych

K01 zna zasady etyczne w badaniach naukowych

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bierzyńska-Sudoł
Prowadzący grup: Magdalena Bierzyńska-Sudoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

M_ W01 ma wiedzę o grupach społecznych i procesach ich dotyczących, zna podstawowy zakres pojęciowy dotyczący migracji

M_W02 ma wiedzę o głównych trendach, procesach, zmianach społecznych, kierunkach geograficznych, rodzajach i przyczynach migracji

M_W03 ma wiedzę na temat udziału Polaków w rozwoju kraju osiedlenia

M_W04 zna mechanizmy życia gospodarczego i społecznego kraju przyjmującego migranta

M_U01 praktycznie wykorzystuje umiejętności swobodnego posługiwania się podstawowymi pojęciami porządkującymi zjawisko współczesnych migracji, analizuje zjawiska socjologiczne i przemiany z nim związane

M_U02 potrafi wskazać problemy adaptacyjne współczesnych migrantów w kraju osiedlenia

M_K01 nabiera świadomości roli oraz znaczenia migracji zewnętrznych we współczesnym świecie.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Ogólna wiedza z zakresu historii współczesnej, socjologii, demografii.

Bilans pracy studenta:

30 h – kontaktowych ze studentem; 15 h – przygotowanie projektu, 1h – przedstawienie projektu, 15 h – przygotowanie do zaliczenia pisemnego, 10 h – przeznaczone na zapoznanie się z literaturą obowiązkową, 4 h – przeznaczone na zapoznanie się z literaturą uzupełniającą)

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-22 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bierzyńska-Sudoł
Prowadzący grup: Magdalena Bierzyńska-Sudoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.