Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Waterfront w strukturze miasta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-RDW-Z35WSM-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Waterfront w strukturze miasta
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Rewitalizacja dróg wodnych, 3 rok, 5 semestr, blok I, SP
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Muszyńska-Jeleszyńska
Prowadzący grup: Dominika Muszyńska-Jeleszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01: student zna wybrane pojęcia, terminy i zagadnienia z zakresu architektury, urbanistyki i geografii miast dotyczące: budowy i rozplanowania miast, struktur portowych, stref brzegowych, zabudowy i zagospodarowania oraz struktury przestrzenno-funkcjonalnej (K_W01)

W02: student posiada wiedzę w zakresie problemów i wyzwań społeczno-gospodarczych, kulturowych, planistycznych i politycznych dotyczących miast portowych i nadrzecznych, a także specyfiki procesu rewitalizacji i zintegrowanego planowania terenów typu waterfrontów (K_W05)

W03: student posiada wiedzę w zakresie standardów i norm (zasad) związanych z przekształceniami przestrzenno-funkcjonalnymi, kształtowaniem relacji miasto-rzeka i planowaniem terenów typu waterfront, a w szerszym kontekście terenów nadrzecznych (K_W08).

W04: student rozumie znaczenie rewitalizacji i przekształceń przestrzenno-funkcjonalnych terenów typu waterfront dla współczesnego, zrównoważonego (zintegrowanego) rozwoju miast nadrzecznych i portowych (K_W09).

U01: student potrafi analizować i interpretować struktury miast nadrzecznych i portowych, rozpoznawać typy terenów nadrzecznych i ich charakterystyczne cechy, typy relacji miasto-rzeka oraz efekty działań rewitalizacyjnych realizowanych na terenach nadrzecznych (K_U01).

U02: student potrafi zaplanować proces rewitalizacji waterfrontów zgodnie z istniejącymi uwarunkowaniami ekonomicznymi i planistycznymi oraz trendami rozwojowymi, określić kierunki przekształceń, wskazać konkretne działania i narzędzia, w tym narzędzia finansowania (K_U09).

U03: student potrafi przeprowadzić analizę, waloryzację i ocenę terenów nadrzecznych lub zrealizowanego projektu rewitalizacji waterfrontu (K_U10).

K01: student realizuje zamierzone cele (K_K01).

K02: student realizuje określone priorytety i zadania (K_K02).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Muszyńska-Jeleszyńska
Prowadzący grup: Żaneta Marciniak, Dominika Muszyńska-Jeleszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01: student zna wybrane pojęcia, terminy i zagadnienia z zakresu architektury, urbanistyki i geografii miast dotyczące: budowy i rozplanowania miast, struktur portowych, stref brzegowych, zabudowy i zagospodarowania oraz struktury przestrzenno-funkcjonalnej (K_W01)

W02: student posiada wiedzę w zakresie problemów i wyzwań społeczno-gospodarczych, kulturowych, planistycznych i politycznych dotyczących miast portowych i nadrzecznych, a także specyfiki procesu rewitalizacji i zintegrowanego planowania terenów typu waterfrontów (K_W05)

W03: student posiada wiedzę w zakresie standardów i norm (zasad) związanych z przekształceniami przestrzenno-funkcjonalnymi, kształtowaniem relacji miasto-rzeka i planowaniem terenów typu waterfront, a w szerszym kontekście terenów nadrzecznych (K_W08).

W04: student rozumie znaczenie rewitalizacji i przekształceń przestrzenno-funkcjonalnych terenów typu waterfront dla współczesnego, zrównoważonego (zintegrowanego) rozwoju miast nadrzecznych i portowych (K_W09).

U01: student potrafi analizować i interpretować struktury miast nadrzecznych i portowych, rozpoznawać typy terenów nadrzecznych i ich charakterystyczne cechy, typy relacji miasto-rzeka oraz efekty działań rewitalizacyjnych realizowanych na terenach nadrzecznych (K_U01).

U02: student potrafi zaplanować proces rewitalizacji waterfrontów zgodnie z istniejącymi uwarunkowaniami ekonomicznymi i planistycznymi oraz trendami rozwojowymi, określić kierunki przekształceń, wskazać konkretne działania i narzędzia, w tym narzędzia finansowania (K_U09).

U03: student potrafi przeprowadzić analizę, waloryzację i ocenę terenów nadrzecznych lub zrealizowanego projektu rewitalizacji waterfrontu (K_U10).

K01: student realizuje zamierzone cele indywidualne oraz grupowe tj. grup, w których pracuje (K_K01).

K02: student realizuje określone priorytety i zadania własne oraz grupowe tj. grup, w których pracuje (K_K02).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Kaczmarek
Prowadzący grup: Halina Kaczmarek, Żaneta Marciniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

W01: student zna wybrane pojęcia, terminy i zagadnienia z zakresu architektury, urbanistyki i geografii miast dotyczące: budowy i rozplanowania miast, struktur portowych, stref brzegowych, zabudowy i zagospodarowania oraz struktury przestrzenno-funkcjonalnej [K_W01]

W02: student posiada wiedzę w zakresie problemów i wyzwań społeczno-gospodarczych, kulturowych, planistycznych i politycznych dotyczących miast portowych i nadrzecznych, a także specyfiki procesu rewitalizacji i zintegrowanego planowania terenów typu waterfrontów [K_W05]

W03: student posiada wiedzę w zakresie standardów i norm (zasad) związanych z przekształceniami przestrzenno-funkcjonalnymi, kształtowaniem relacji miasto-rzeka i planowaniem terenów typu waterfront, a w szerszym kontekście terenów nadrzecznych [K_W08].

W04: student rozumie znaczenie rewitalizacji i przekształceń przestrzenno-funkcjonalnych terenów typu waterfront dla współczesnego, zrównoważonego (zintegrowanego) rozwoju miast nadrzecznych i portowych [K_W09].

Umiejętności

U01: student potrafi analizować i interpretować struktury miast nadrzecznych i portowych, rozpoznawać typy terenów nadrzecznych i ich charakterystyczne cechy, typy relacji miasto-rzeka oraz efekty działań rewitalizacyjnych realizowanych na terenach nadrzecznych [K_U01].

U02: student potrafi zaplanować proces rewitalizacji waterfrontów zgodnie z istniejącymi uwarunkowaniami ekonomicznymi i planistycznymi oraz trendami rozwojowymi, określić kierunki przekształceń, wskazać konkretne działania i narzędzia, w tym narzędzia finansowania [K_U09].

U03: student potrafi przeprowadzić analizę, waloryzację i ocenę terenów nadrzecznych lub zrealizowanego projektu rewitalizacji waterfrontu [K_U10].

Kompetencje

K01: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie dla ciągłego aktualizowania wiedzy i umiejętności kierunkowych oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych [K_K01].

K02: student realizuje określone priorytety i zadania własne oraz grupowe tj. grup, w których pracuje [K_K02].

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z zakresu arhitektury i urbanistyki, historii, geografii miast nadrzecznych i geografii osadnictwa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Kaczmarek
Prowadzący grup: Marta Brzezińska, Halina Kaczmarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.