Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe - doliny rzeczne, kanały

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-RDW12CTDRK-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe - doliny rzeczne, kanały
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Nadolny
Prowadzący grup: Grzegorz Nadolny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

K_W03 – posiada wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w działaniach z zakresu rewitalizacji dróg wodnych,

K_W06 – posiada szczegółową wiedzę na temat funkcji jaką pełnią drogi wodne,

K_W07 – zna kategorie i klasy oraz rozmieszczenie dróg wodnych w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej,

K_W08 – student zna rodzaje i rozmieszczenie dróg wodnych w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej,

K_W09 - student rozumie znaczenie rewitalizacji dróg wodnych oraz konieczność ich wykorzystania dla społeczeństwa i gospodarki z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.


Umiejętności:

K_U02 – wykorzystuje narzędzia, metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne oraz procesy technologiczne z zakresu hydrologii i geomorfologii w badaniach inżynierskich dotyczących rewitalizacji dróg wodnych w kontekście działalności społeczno-gospodarczej

K_U04 – samodzielnie lub pod kierunkiem opiekuna naukowego identyfikuje zjawiska i procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym i określa ich wpływ na drogi i transport wodny,

K_U08 - posiada umiejętność przygotowania dobrze udokumentowanego opracowywania pisemnego problemów związanych z rewitalizacją dróg wodnych w języku polskim i w języku angielskim,

K_U10 - potrafi dokonać krytycznej analizy oraz ocenić stan i wykorzystanie dróg wodnych, sposób funkcjonowania transportu wodnego na danym obszarze, proces rewitalizacji i zagospodarowanie terenów, a także obecnie funkcjonujące rozwiązania techniczne i prawne w zakresie dróg wodnych

K_U15 – potrafi dokonać identyfikacji i sformułować szczegółową specyfikację czynności niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji dróg wodnych,

K_U18 - ma doświadczenie związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urządzeń, obiektów i systemów hydrotechnicznych w zakresie dróg wodnych, zdobyte w środowisku zajmującym się zawodowo działalnością inżynierską.


Kompetencje społeczne:

K_K02 – student odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra działa, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów.

K_K05 – student potrafi pracować zespołowo, rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które maja długofalowy charakter.

K_K07 – student jest odpowiedzialny za prawidłowy, bezpieczny dla siebie i innych przebieg wykonywanej pracy badawczej oraz związanej z wykonywanym zawodem, umie postępować w stanach zagrożenia.Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Żegluga śródlądowa. Znajomość śródlądowych dróg wodnych, typy statków, infrastruktury żeglugi śródlądowej, bezpieczeństwa nawigacji, manewrowania statków.Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Nadolny
Prowadzący grup: Grzegorz Nadolny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

K_W03 – posiada wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w działaniach z zakresu rewitalizacji dróg wodnych,

K_W06 – posiada szczegółową wiedzę na temat funkcji jaką pełnią drogi wodne,

K_W07 – zna kategorie i klasy oraz rozmieszczenie dróg wodnych w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej,

K_W08 – student zna rodzaje i rozmieszczenie dróg wodnych w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej,

K_W09 - student rozumie znaczenie rewitalizacji dróg wodnych oraz konieczność ich wykorzystania dla społeczeństwa i gospodarki z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.


Umiejętności:

K_U02 – wykorzystuje narzędzia, metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne oraz procesy technologiczne z zakresu hydrologii i geomorfologii w badaniach inżynierskich dotyczących rewitalizacji dróg wodnych w kontekście działalności społeczno-gospodarczej

K_U04 – samodzielnie lub pod kierunkiem opiekuna naukowego identyfikuje zjawiska i procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym i określa ich wpływ na drogi i transport wodny,

K_U08 - posiada umiejętność przygotowania dobrze udokumentowanego opracowywania pisemnego problemów związanych z rewitalizacją dróg wodnych w języku polskim i w języku angielskim,

K_U10 - potrafi dokonać krytycznej analizy oraz ocenić stan i wykorzystanie dróg wodnych, sposób funkcjonowania transportu wodnego na danym obszarze, proces rewitalizacji i zagospodarowanie terenów, a także obecnie funkcjonujące rozwiązania techniczne i prawne w zakresie dróg wodnych

K_U15 – potrafi dokonać identyfikacji i sformułować szczegółową specyfikację czynności niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji dróg wodnych,

K_U18 - ma doświadczenie związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urządzeń, obiektów i systemów hydrotechnicznych w zakresie dróg wodnych, zdobyte w środowisku zajmującym się zawodowo działalnością inżynierską.


Kompetencje społeczne:

K_K02 – student odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra działa, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów.

K_K05 – student potrafi pracować zespołowo, rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które maja długofalowy charakter.

K_K07 – student jest odpowiedzialny za prawidłowy, bezpieczny dla siebie i innych przebieg wykonywanej pracy badawczej oraz związanej z wykonywanym zawodem, umie postępować w stanach zagrożenia.Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Żegluga śródlądowa. Znajomość śródlądowych dróg wodnych, typy statków, infrastruktury żeglugi śródlądowej, bezpieczeństwa nawigacji, manewrowania statków.Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Nadolny
Prowadzący grup: Grzegorz Nadolny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

K_W03 – posiada wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w działaniach z zakresu rewitalizacji dróg wodnych,

K_W06 – posiada szczegółową wiedzę na temat funkcji jaką pełnią drogi wodne,

K_W07 – zna kategorie i klasy oraz rozmieszczenie dróg wodnych w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej,

K_W08 – student zna rodzaje i rozmieszczenie dróg wodnych w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej,

K_W09 - student rozumie znaczenie rewitalizacji dróg wodnych oraz konieczność ich wykorzystania dla społeczeństwa i gospodarki z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.


Umiejętności:

K_U02 – wykorzystuje narzędzia, metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne oraz procesy technologiczne z zakresu hydrologii i geomorfologii w badaniach inżynierskich dotyczących rewitalizacji dróg wodnych w kontekście działalności społeczno-gospodarczej

K_U04 – samodzielnie lub pod kierunkiem opiekuna naukowego identyfikuje zjawiska i procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym i określa ich wpływ na drogi i transport wodny,

K_U08 - posiada umiejętność przygotowania dobrze udokumentowanego opracowywania pisemnego problemów związanych z rewitalizacją dróg wodnych w języku polskim i w języku angielskim,

K_U10 - potrafi dokonać krytycznej analizy oraz ocenić stan i wykorzystanie dróg wodnych, sposób funkcjonowania transportu wodnego na danym obszarze, proces rewitalizacji i zagospodarowanie terenów, a także obecnie funkcjonujące rozwiązania techniczne i prawne w zakresie dróg wodnych

K_U15 – potrafi dokonać identyfikacji i sformułować szczegółową specyfikację czynności niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji dróg wodnych,

K_U18 - ma doświadczenie związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urządzeń, obiektów i systemów hydrotechnicznych w zakresie dróg wodnych, zdobyte w środowisku zajmującym się zawodowo działalnością inżynierską.


Kompetencje społeczne:

K_K02 – student odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra działa, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów.

K_K05 – student potrafi pracować zespołowo, rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które maja długofalowy charakter.

K_K07 – student jest odpowiedzialny za prawidłowy, bezpieczny dla siebie i innych przebieg wykonywanej pracy badawczej oraz związanej z wykonywanym zawodem, umie postępować w stanach zagrożenia.Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Żegluga śródlądowa. Znajomość śródlądowych dróg wodnych, typy statków, infrastruktury żeglugi śródlądowej, bezpieczeństwa nawigacji, manewrowania statków.Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.