Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy gospodarki przestrzennej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-RDW23PGP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy gospodarki przestrzennej
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Muszyńska-Jeleszyńska
Prowadzący grup: Monika Kozłowska-Adamczak, Dominika Muszyńska-Jeleszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01: student zna podstawowe pojęcia, terminy i zagadnienia z zakresu gospodarki przestrzennej (K_W01).

W02: Posiada podstawową wiedzę w zakresie gospodarki przestrzennej oraz jej celów, zna regulacje prawne dotyczące polskiego systemu gospodarki i planowania przestrzennego. Zna treści opracowań planistycznych (K_W05).

U01: Student potrafi dokonać krytycznej analizy i interpretacji uwarunkowań ekonomicznych, formalno-prawnych, społecznych itp. dotyczących przestrzeni (obszaru), w której dokonuje przekształceń przestrzenno-funkcjonalnych związanych z procesami rewitalizacji przestrzeni nadrzecznej (K_U09, K_U10).

K01: Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych przez siebie lub innych zadań (K_K02).
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z geografii społeczno-ekonomicznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kozłowska-Adamczak
Prowadzący grup: Monika Kozłowska-Adamczak, Żaneta Marciniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W_01 - student definiuje podstawowe pojęcia i terminy z zakresu gospodarki przestrzennej funkcjonujące w literaturze przedmiotu (K_W01).


W_02 - student posiada ogólną wiedzę o człowieku jako podmiocie gospodarowania w przestrzeni i przestrzenią, w tym zna podstawowe akty prawne oraz dokumenty i opracowania regulujące zasady gospodarki i planowania przestrzennego w Polsce (K_W05).


U_01 - student wykazuje umiejętność stosowania różnorodnych strategii wyszukiwania i przeglądania informacji/dokumentów/aktów prawnych w Internecie celem poszerzania swojej wiedzy dot. zagadnień związanych gospodarką przestrzenną; potrafi samodzielnie (lub w grupie) opracować projekt dotyczący analizy i interpretacji uwarunkowań i skutków przekształceń funkcjonalno-przestrzennych przestrzeni (w tym obszarów nadwodnych) - (K_U09, K_U10).


K_01 - student rozumie konieczność ciągłego poszerzania swojej wiedzy oraz posiada zdolność działania w zespole służące realizacji określonych przez siebie lub innych zadań (K_K02).
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z geografii społeczno-ekonomicznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Harłoziński
Prowadzący grup: Kazimierz Harłoziński, Żaneta Marciniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA:

W01 Posiada podstawową i usystematyzowaną wiedzę z zakresy przestrzeni, jej cech, atrybutów, podziału, znaczenia dla gospodarki przestrzennej. Zna i rozumie zasady racjonalnego gospodarowania przestrzenią i w przestrzeni [K_W01]

W02 Posiada wiedzę i świadomość negatywnych skutków braku ładu w przestrzeni, istnienia barier i konfliktów przestrzennych [K_W01]

W03 Zna podstawy funkcjonowania systemu planowania przestrzennego w Polsce rozumie powiązania planowania przestrzennego z procesem inwestycyjnym i zrównoważonego użytkowania zasobów przyrodniczych w życiu społeczno-gospodarczym [K_W05]

UMIEJĘTNOŚCI:

U01 Umie zidentyfikować i opisać strukturę funkcjonalną i zagospodarowanie terenu [K_U09]

U02 Wykorzystuje wiedzę o naturalnych i antropogenicznych zjawiskach i procesach do oceny zagospodarowania przestrzennego, a także planowania rozwoju danego obszaru [K_U10]

KOMPETENCJE:

K01 Zna podstawowe źródła informacji o terenie niezbędne do podejmowania optymalnych decyzji [K_K02]


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z zakresu: geografii fizycznej, geografii społeczno – ekonomicznej, ekonomii, terytorialnej organizacji państwa i społeczeństwa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Harłoziński
Prowadzący grup: Kazimierz Harłoziński, Monika Kozłowska-Adamczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.